เราไม่ทิ้งกัน รับเงินเยียวยา 5,000 บาท งวดสุดท้ายแล้ว รีบเช็กบัญชีด่วน

กระทรวงการคลัง ทยอยโอนเงินเยียวยา 5,000 บาท ให้กับผู้ที่มีสิทธิ์จากการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันเป็นงวดสุดท้ายซึ่งจะสิ้นสุดในเดือน มิ.ย. นี้

เข้าสู่เดือนสุดท้ายของการจ่ายเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน 15,000 บาท จากการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แล้ว ซึ่งการจ่ายเงินเยียวยาดังกล่าวได้รัฐบาลได้แบ่งจ่ายออกเป็น 3 งวด หรือ 3 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือน เม.ย. ที่ผ่านมาจนถึงเดือน มิ.ย. นี้

สำหรับการโอนเงินนั้น ให้ยึดวันที่ผู้ที่ได้รับการโอนเงินเข้าตั้งแต่ครั้งแรกของเดือน เม.ย. เป็นหลัก โดยเงินดังกล่าวจะเข้าในวันเดียวกันของเดือนถัดไป เช่น….

นาย ก ได้รับเงินเยียวยาในวันที่ 10 เม.ย. งวดที่ 1 ส่วนในงวดที่ 2 และ 3 จะได้รับในวันที่ 10 พ.ค. และ 10 มิ.ย. ตามลำดับ หากตรงกับวันหยุดเสาร์อาทิตย์ กระทรวงการคลังก็จะโอนเงินเข้าบัญชีให้ในวันจันทร์ เป็นต้น

ใส่ความเห็น