4 ขั้นตอน ตรวจสอบเงินช่วยเหลือลูกจ้าง จากประกันสังคม

พอเริ่มเข้าสู่การแพร่ของ co vid19 ทำให้ทางภาครัฐออกมาตรการต่างๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มต่างๆที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงกองทุนประกันสังคมด้วย โดยมีแผนจะเริ่มทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับสมาชิกที่ว่างงานจากเหตุสุดวิสัย กรณีการแพร่ของ co vid19 เพื่อเงินช่วยเหลือลูกจ้างที่ประสบปัญหาในช่วงสถานการณ์ co vid19

ล่าสุด เพจสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ระบุถึงความคืบหน้าของการจ่ายเงินชดเชยรายได้จากการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานไปแล้วกว่า 10 ล้านบาท เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ระบุว่า มีการยื่นขอใช้สิทธิสะสมไปแล้ว 1598778 ราย ยื่นขอใช้สิทธิรายใหม่ 18704 รายและวินิจฉัยสั่งจ่าย 1555836 ราย รวมเป็นเงิน 10598418 ล้านบาท

สำหรับผู้ประกันตนที่ยื่นใช้สิทธิไปแล้วนั้น สามารถติดตามความคืบหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือ หรือ คืนเงินชดเชย เงินประกันสังคมได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้

1. ดาวโหลดแอพพลิเคชั่นที่มีชื่อว่า SSOConnect

2. เข้าสู่ระบบ ด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประชาชน และกรอกรหัสผ่าน

3. หลังจากที่เข้าระบบได้แล้วให้ เลือกหัวข้อ การเบิกสิทธิประโยชน์ ที่เป็นรูปดาว

4. ระบบจะแจ้งยอดเงินและวันที่อนุมัติสิทธิ

สำหรับท่านที่ได้รับสิทธิ์สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ตามวิธีข้างต้น

ขอบคุณ เพจสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน