เยียวยาเกษตรกร ยังโอนเงินงวดแรก 4 แสนรายไม่ได้ ธ.ก.ส. แจงสาเหตุ

หลังจากที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีการโอนเงิน www.เยียวยาเกษตรกร.com งวดที่ 2 ไปตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 และจนบัดนี้ก็ยังโอนอยู่เรื่อย ๆ นั้น

ล่าสุด !! ฐานเศรษฐกิจ รายงานว่า นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงความคืบหน้าเพิ่มเติมว่า ตอนนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่งข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์แล้วกว่า 7.59 ล้านราย ให้แก่ ธ.ก.ส. ซึ่งในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ธ.ก.ส. ก็โอนเงินงวดแรกไปได้ 7.1 ล้านราย เหลือประมาณ 4 แสนราย ที่ยังโอนเงินไม่ได้ สามารถแบ่งสาเหตุได้ ดังนี้

1. ต้องตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อีก 1.3 แสนราย

2. โอนเงินไม่สำเร็จเนื่องจากบัญชีไม่ถูกต้อง 1.6 แสนราย

3. อยู่ระหว่างขั้นตอนการโอนเงิน 1.4 แสนราย

ทั้งนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้ส่งข้อมูลเกษตรกร ที่มีความผิดพลาดให้ทั้ง 7 หน่วยงาน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และประชาสัมพันธ์เกษตรกรในความดูแลให้มาแจ้งหมายเลขบัญชีแล้ว

ขณะเดียวกัน ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน ที่ผ่านมา พบว่า งวดเดือนมิถุนายน ธ.ก.ส. โอนเงินให้เกษตรกรแล้วประมาณ 2 ล้านราย

ขอบคุณข้อมูลจาก ฐานเศรษฐกิจ

ใส่ความเห็น