ธกส. อนุมัติสินเชื่อระยะสั้นฤดูการผลิตใหม่ 50,000 ดอกเบี้ย ปีแรกร้อยละ 4 ต่อปี

เงินกู้ ธ.ก.ส. ช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกร

 

 

สินเชื่อระยะสั้นฤดูการผลิตใหม่ (Jump Start Credit)

วงเงินรวม 100,000 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนเพื่อการผลิตในฤดูการผลิต 2563/2564

 

กู้ได้เท่าไร

– วงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท

ดอกเบี้ยเท่าไร

– อัตราดอกเบี้ยปีแรกร้อยละ 4 ต่อปี ปีที่ 2 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ยตามชั้นลูกค้า

 

ติดต่อได้ที่ไหน

– สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา หรือ โทร. 02 555 0555