สรุปมาให้แล้ว บัตรคนจน กรกฎาคม 2563 เงินเข้าวันไหน จะได้เงินเยียวยา 3,000 บาท เมื่อไร

บัตรคนจน กรกฎาคม 2563 เงินเข้าวันไหน จะได้เงินเยียวยา 3,000 บาท เมื่อไร

บัตรคนจน เดือนกรกฎาคม 2563 จะมีเงินโอนเข้าบัญชีวันไหน แล้วจะได้รับเงินเยียวยาอีกคนละ 3,000 บาทด้วยไหม ใครถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องรู้

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน คงกำลังรออยู่ว่า ในเดือนกรกฎาคม 2563 จะมีเงินช่วยเหลือส่วนไหนเข้าบัญชีบ้าง โดยเฉพาะเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางจากสถานการณ์โควิด 19 ที่มีข่าวว่าจะโอนให้ผู้ถือบัตรคนจน เดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 นั้น เราจะได้รับในเดือนนี้ด้วยไหม ลองตามไปอัปเดตตารางวันที่เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันได้เลย

เรามาดูรายละเอียดของการรับเงิน ในแต่วันกันครับ ว่ามีอะไรบ้าง 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

1.วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค คนละ 200-300 บาทต่อเดือน

ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้)

2.วงเงินซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาท/3 เดือน

ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้)
ใช้สำหรับเป็นส่วนลดในการซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการที่ได้รับเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องรูดบัตร EDC) โดยเงินจะเข้าบัตรทุก 3 เดือน แต่หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายใน 3 เดือน จะถูกตัดยอดเงินไป

3.ค่ารถโดยสารสาธารณะ

ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้) แบ่งเป็น
-ค่าโดยสารรถเมล์ รถไฟฟ้า 500 บาทต่อเดือน (ใช้ชำระค่าโดยสารด้วยระบบ e-Ticket)
-ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน
-ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน

 

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563

1.เงินผู้สูงอายุ 50-100 บาท

ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จะได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพเพิ่มเติม ตั้งแต่เดือนเมษายน-กันยายน 2563 โดยจะเริ่มจ่ายให้ในทุกวันที่ 15 ของเดือน ซึ่งได้รับอัตรา ดังนี้

ผู้สูงอายุที่มีรายได้ 0-30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินช่วยเหลือ เดือนละ 100 บาท
ผู้สูงอายุที่มีรายได้ 30,001-100,000 บาท ได้รับเงินช่วยเหลือ เดือนละ 50 บาท

2.เงินคืนภาษี VAT 5%

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เติมเงินเข้าบัตร แล้วใช้เงินจากบัตรรูดซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าเอกชนอื่น ๆ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครื่อง EDC ที่มีการเชื่อมต่อระบบ POS ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 30 กันยายน 2563 รัฐจะคืนภาษี VAT 5% ให้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเงินส่วนนี้สามารถนำบัตรคนจนไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ หรือรูดซื้อของตามร้านธงฟ้าฯ และร้านค้าอื่น ๆ ที่ร่วมโครงการได้

ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : เป็นผู้ที่เติมเงินเข้าบัตรคนจน แล้วใช้บัตรจ่ายเงินซื้อของในเดือมิถุนายน 2563 จึงจะได้รับเงินภาษี VAT 5% คืนเข้าบัตร ตามยอดใช้จ่าย เช่น

-ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 100 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรคนจน 5 บาท
-ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 200 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรคนจน 10 บาท
-ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 500 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรคนจน 25 บาท
-ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 1,000 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรคนจน 50 บาท

ทั้งนี้ ยอดเงินคืนสูงสุดจะไม่เกิน 500 บาท/เดือน

 

วันที่ 18 กรกฎาคม 2563

1.ค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/เดือน/ครัวเรือน

ต่ออายุให้จากมาตรการเดิม โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/เดือน/ครัวเรือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 รวมระยะเวลา 11 เดือน

ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย แต่หากยังไม่เคยลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่

-ลงทะเบียนรับสิทธิ์จากการประปานครหลวง
-ลงทะเบียนรับสิทธิ์จากการประปาส่วนภูมิภาค

2.ค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท/เดือน/ครัวเรือน

เป็นการต่ออายุมาตรการช่วยเหลือเช่นเดียวกับค่าน้ำประปา โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท/เดือน/ครัวเรือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 รวมระยะเวลา 11 เดือน

ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย หากยังไม่เคยลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่

-ลงทะเบียนรับสิทธิ์การไฟฟ้านครหลวง
-ลงทะเบียนรับสิทธิ์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

พิเศษสุด !! รับ เงินเยียวยาโควิด 19 ด้วยนะ !!

ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ไม่ใช่ว่าจะได้ทุกคน แต่ต้องเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์จากโครงการช่วยเหลือต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ โควิด 19 อื่น ๆ มาก่อน เช่น โครงการเงินเยียวยา เราไม่ทิ้งกัน เดือนละ 5,000 บาท, เงินชดเชยจากประกันสังคม หรือเงินเยียวยาเกษตรกร เป็นต้น จำนวน 1,164,222 คน โดยจะได้รับโอนเข้าบัญชีอัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียน

ได้รับเงินเท่าไร : 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน (พฤษภาคม-กรกฎาคม 2563) รวมเป็นเงิน 3,000 บาท ซึ่งคาดว่าจะโอนให้ทีเดียว 3,000 บาท ในเดือนกรกฎาคม แต่ยังไม่ได้กำหนดวันที่จ่ายเงิน เนื่องจากต้องรอทางกระทรวงการคลัง ดำเนินขั้นตอนต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จก่อน ดังนั้น รอติดตามความคืบหน้าของวันที่เริ่มโอนเงินอีกครั้ง

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลการจ่ายเงินได้ที่

Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0 2109 2345 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น.

ขอบคุณข้อมูลจาก  : กรมบัญชีกลาง, ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง