ธ.ก.ส. ปล่อยสินเชื่อ 2 แสน บาท ได้ทุกอาชีพ

ข่าวดี ธ.ก.ส.ปล่อยกู้ 200,000 บาท กู้ได้ทุกอาชีพ ไ ม่มีกำหนดรายได้ขึ้นต่ำ สำหรับใครที่คิดอย ากจะลงทุนแต่ข าดเงิ นทุนและไม่รู้จะกู้กับธนาคารไหนดี วันนี้นำข้อเสนอดีๆ มาให้ทุกคนได้รู้กันว่าในตอนนี้มีสินเชื่อเงินกู้จากธนาคาร ธ.ก.ส. มาฝาก

แน่นอนว่าทุกคนนะไม่ต้องกังวลในเรื่องของการกำหนด วงเงินขั้นต่ำซึ่งไม่ว่าคุณนั้นจะทำอาชีพอะไรก็ตาม หรือคุณจะประกอบอาชีพส่วนตัวก็สามารถยื่นกู้ได้กับสินเชื่อ 108 อาชีพ ซึ่งเหมาะอย่างมากสำหรับคนที่ประกอบอาชีพอิสระและธนาคารธกสก็ได้เข้าใจถึงความจำเป็น ในการต้องใช้เงินจึงได้มีการทำข้อเสนอเงินกู้กับสินเชื่ อ 108 อาชีพ เพื่อเป็นเงินหมุนเวียนเสื่อมสภาพคล่องในเรื่องของการรับจ้างหรือประกอบกิจการส่วนตัว

ซึ่งทุกคนนั้นก็สามารถกู้ได้โดยวงเงินและอัตราดอกเบี้ยธนาคารจะนั้นจะเป็นผู้กำหนดเองด้วย ใครที่ต้องการสมัครก็จะต้องเป็นคนไทยที่มีสัญชาติไทยและมีอายุ 20 ปีขึ้นไป โดยเอกสารที่นำมาสมัครนั้นสามารถนำไปสมัครได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ที่ทุกสาขา

คุณสมบัติของผู้กู้

1.จะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุ 20 ปีขึ้นไป

2.ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือทำอาชีพรับจ้างหรืองานประจำหรือเรียกง่ายๆว่าอาชีพอะไรก็ได้

เอกสารประกอบการกู้

1.สำเนาทะเบียนบ้าน

2.สำเนาบัตรประชาชน

3.สำเนาเอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เสนอเป็นหลักค้ำประกันถ้ามี

4.ใบรับรองเงินเดือนหรือสมุดบัญชีเงินฝากแสดงในการโอนฉบับจริง  โดยในกรณีของผู้ที่ดำเนินกิจการจะต้องแสดงหลักฐานในการยืนยันชำระภาษีด้วยซึ่งจะไม่มีการระบุว่าผู้นั้นจะต้องมีรายได้ขั้นต่ำเท่าไหร่

โดยวิธีการสมัครนั้นสามารถสมัครได้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทุกสาขา

หรือโทร ติ ดตามสอบถามได้ที่เบอร์ 02 5550 555

ใส่ความเห็น