หมอยง ชี้ หากโควิด-19 ระบาดรอบ 2 ในไทย เสี่ยงแพร่ไวกว่ารอบแรก เพราะคนละสายพันธุ์

หมอยง ชี้ หากโควิด 19 ระบาดรอบ 2 ในไทยส่อวุ่นหนัก เหตุเป็นคนละสายพันธุ์กับรอบแรก และรอบนี้จะมีการแพร่กระจายเร็วมาก เพราะเป็นสายพันธุ์ G ที่มีเชื้ออยู่ที่ลำคอ

13 กรกฎาคม 2563 เฟซบุ๊ก Yong Poovorawan ของ นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการโพสต์อัปเดตเกี่ยวกับพัฒนาการของเชื้อโรค COVID 19 ล่าสุด มีรายละเอียดดังนี้

เดิมนั้นสายพันธุ์ของโควิด-19 ที่เริ่มจากประเทศจีนเป็นสายพันธุ์ S และ L ซึ่งสายพันธุ์ L แพร่กระจายง่ายในนอกประเทศจีน อย่างไรก็ตาม สายพันธุ์ที่แพร่กระจายในประเทศไทยช่วงแรกคือ สายพันธุ์ S แล้วมีลูกเป็นสายพันธ์ุ T ที่เกิดในประเทศไทยเท่านั้น และตอนนี้สายพันธุ์ T น่าจะหมดไปแล้ว

กลับมาที่สายพันธุ์ L เมื่อไประบาดนอกประเทศ โดยเฉพาะในยุโรป ก็มีการออกลูกมาเป็นสายพันธุ์ G และ V ซึ่งสายพันธุ์ G แพร่กระจายง่ายมาก ง่ายกว่าสายพันธุ์อื่น เนื่องจากมีปริมาณเชื้อที่ลำคอสูงมาก แถมออกลูกหลานมาเป็นสายพันธุ์ GH และ GR อีก

ดังนั้น ตอนนี้สายพันธุ์ที่ระบาดหลัก ๆ ในโลกคือ สายพันธุ์ G และสายพันธุ์ที่คนนำเข้ามาในประเทศไทย อยู่ในสถานกักตัวก็คือสายพันธุ์นี้ ด้วยเหตุนี้อีก หากประเทศไทยมีการระบาดในรอบ 2 จะต้องเป็นสายพันธุ์ G แน่นอน ไม่ใช่สายพันธุ์ S ที่เคยระบาดไปก่อนหน้า ต้องระวังป้องกันอย่างเต็มที่

 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Yong Poovorawan