บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สิ้นเดือนนี้ รับอีก คนละ 2000 บาท

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีที่หลายคนบอกว่าคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโชคดีมากๆเลย เพราะมีรายงานว่า เตรียมชงให้คนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสิ้นเดือนนี้รับ 2000

จ่ายเงินเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 2 งวด 2,000 บาท และแบ่งจ่ายเงินเดือนกรกฎาคม 2563 อีก 1 งวด 1,000 บาท

จ่ายเงินทั้งหมด 3 งวด 3,000 บาทในเดือนกรกฎาคม 2563

ดังนั้น ในช่วงเวลาอีก 8 วันที่เหลือของเดือนนี้ ระหว่างที่ 23-30 มิถุนายน 2563 ต้องรอลุ้นว่า กระทรวงการคลังจะโอนเงิน 2,000 บาทแรกได้หรือไม่ หรือต้องยกยอดไปจ่ายเดือนกรกฎาคมทั้งหมดเลย 3,000 บาท

โดยนายลวรณ กล่าวไว้ว่า อยากจ่ายให้ได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้ แต่การจ่ายเงินจะขึ้นอยู่กับว่ากระทรวงการคลังดำเนินกระบวนการต่างๆ แล้วเสร็จเมื่อใด ถ้าดำเนินการเสร็จเร็วภายในเดือนมิถุนายนนี้ ก็จะจ่ายเงินให้ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ในวันที่ 28-29 มิถุนายน 2563 จำนวน 2 งวด รวมเป็นเงิน 2,000 บาท และจะจ่ายงวดที่ 3 หรืองวดสุดท้าย จ่ายวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2563 อีก 1,000 บาท

แต่กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาว่า ถ้ากระบวนการต่างๆ เสร็จเร็วภายในเดือนมิถุนายนนี้ แต่เลื่อนการจ่ายเงินออกไปเป็นวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2563 แทน จะเกิดประโยชน์กับประชาชนมากกว่าหรือไม่ เพราะรออีกเล็กน้อย ประชาชนก็จะได้รับเงิน 3 งวดในครั้งเดียว รวม 3,000 บาท

อย่างไรก็ตาม หากกระบวนการเสร็จไม่ทันเดือนมิถุนายน 2563 ก็ต้องจ่ายเงินเยียวยาทั้งหมด 3 งวด รวม 3,000 บาทในเดือนกรกฎาคม 2563 เหมือนกัน

“ตอนนี้กำลังเร่งให้เร็วที่สุด สมมุติถ้าเสร็จปลายเดือนนี้ ประชาชนก็ได้รับเงิน 2 งวดแรก คืองวดเดือนพฤษภาคมกับมิถุนายน 2563 จำนวน 2,000 บาท แต่ถ้าเลื่อนออกไปอีกหน่อย เป็นวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2563 ประชาชนก็จะได้รับ 3 งวดเลย จะเป็นประโยชน์กว่าไหม กำลังพิจารณา แต่ทั้งหมดก็ต้องขึ้นอยู่กระบวนการต่างๆ ด้วยว่าจะเสร็จเมื่อใด” นายลวรณเคยกล่าวไว้