สินเชื่อ ธ.กรุงไทย ไม่มีหลักทรัพย์ ก็กู้เงินกรุงไทยได้ 2563

กรุงไทย Smart Money สินเชื่อ ธ.กรุงไทย ไม่มีหลักทรัพย์

สินเชื่อกรุงไทย ไม่มีหลักทรัพย์ นั้น คือ สินเชื่อกรุงไทย Smart Money ที่ธนาคารกรุงไทยปล่อยกู้สูงสุด 1 ล้านบาท ที่ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เลย และเจ้าของกิจการก็สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ไม่มีหลักทรัพย์วงเงินสูงสุด 5 แสนบาทได้ด้วย

โดยสามารถกู้สินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์นี้ได้ 12-60 เดือน กับอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ 20-22%

ซึ่งทางกรุงไทยก็ได้กำหนดคุณสมบัติผู้กู้ไว้คือต้องมีรายได้มากกว่า 30,000 บาทขึ้นไป ต่อเดือน ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน โดยถ้าเป็นพนักงานประจำต้องมีอายุงานขั้นต่ำ 1 ปี ในขณะที่เจ้าของกิจการเปิดร้านมาตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

อ่าน  ธนาคารกรุงเทพ ให้กู้ยืม ขั้นต่ำ 15000 ไม่ต้องค้ำประกัน

อ่าน  กสิกร ให้กู้ฉุกเฉิน 50000 เอกสารง่าย ไม่มีคนค้ำ

สินเชื่อกรุงไทย Smart Money

โดยพนักงานประจำสามารถกู้ได้วงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท ที่ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ กับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 20% ต่อปี ส่วนเจ้าของกิจการก็สามารถกู้เงินกรุงไทยได้สูงสุด 5 แสนบาท ที่ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ 22% ต่อปี เพิ่มเติมคือสินเชื่อนี้ก็เป็นสินเชื่อกรุงไทยสําหรับข้าราชการได้ด้วย

อ่าน  กสิกร ให้กู้ฉุกเฉิน 50000 เอกสารง่าย ไม่มีคนค้ำ

อ่าน  ธนาคารกรุงเทพ ให้กู้ยืม ขั้นต่ำ 15000 ไม่ต้องค้ำประกัน

ซึ่งระยะเวลาการกู้นั้นไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำหรือเจ้าของกิจการก็สามารถกู้กรุงไทยได้ตั้งแต่ 12-60 เดือนเลย

ทางด้านคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อกรุงไทย Smart Money มีการกำหนดไว้ว่าจะเป็นพนักงานประจำหรือเป็นเจ้าของกิจการก็ได้ โดยจะต้องมึรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน และมีอายุงานหรือเปิดร้านมามากกว่าที่กำหนดดังภาพ

อ่าน  ธนาคารกรุงเทพ ให้กู้ยืม ขั้นต่ำ 15000 ไม่ต้องค้ำประกัน

จะเห็นว่าการขอสินเชื่อกรุงไทย ไม่มีหลักทรัพย์นั้น ไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินเดือนกรุงไทยก็สามารถยื่นกู้เงินกรุงไทยได้

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
2.ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้ 3 เดือนสำหรับบุคคลทั่วไป 1 ปีสำหรับเจ้าของธุรกิจ
3.ถ้ามี บัตรประจำตัวพนักงานให้แนบมาด้วย
4.ถ้าเป็นเจ้าของกิจการ: สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (หากมี) หรือสำเนาทะเบียนการค้า (หากมี)
5.ถ้ากู้ชำระสินเชื่อ: เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่นในลักษณะใกล้เคียง

อ่าน  กสิกร ให้กู้ฉุกเฉิน 50000 เอกสารง่าย ไม่มีคนค้ำ

สมัครขอสินเชื่อกรุงไทย Smart Money

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเตรียมเอกสารไปให้พร้อมและติดต่อธนาคารไทยเพื่อขอกู้เงินกรุงไทยได้แบบไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

อ่าน  ธนาคารกรุงเทพ ให้กู้ยืม ขั้นต่ำ 15000 ไม่ต้องค้ำประกัน