ธ.กรุงศรี ให้กู้ยืม ผ่านมือถือ กู้ง่าย รู้ผลไวใน 1 วัน

สินเชื่อ ธนาคารกรุงศรี สินเชื่อบุคคล

สินเชื่อ Krungsri iFIN สินเชื่อบุคคลในรูปแบบดิจิทัลที่ครบวงจร สามารถทำรายการได้ง่ายๆ ด้วยตนเองผ่านแอพ KMA ที่สามารถ ทำรายการยืมเงินได้แบบง่ายๆ มีแอป KMA และมีบัญชีออมทรัพย์กรุงศรี รับดอกเบี้ยถูกกว่าปกติสูงสุด 3%

อ่าน  สินเชื่อ ธ.กรุงไทย ไม่มีหลักทรัพย์ ก็กู้เงินกรุงไทยได้ 2563

อ่าน  เงินให้กู้ยืม SCB หรือ ธ.ไทยพาณิชย์ 20,000 บาท ไม่ต้องค้ำ ประกัน

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร

1.อายุ 20-59 ปี
2.รายได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
-พนักงานที่มีรายได้ประจำรวมต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
-กรณีที่มีรายได้รวมตั้งแต่ 15,000 – 20,000 บาท สงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะลูกค้าเก่าที่เคยได้รับอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560 *ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
-เจ้าของกิจการมีรายได้รับหรือยอดขายต่อเดือนเฉลี่ยขั้นต่ำ 200,000 บาทขึ้นไป
3.อายุการทำงาน/อายุกิจการนับตั้งแต่วันจดทะเบียน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
4.มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้าน และ/หรือที่ทำงาน

อ่าน  สินเชื่อ ธ.กรุงไทย ไม่มีหลักทรัพย์ ก็กู้เงินกรุงไทยได้ 2563

อ่าน  กสิกร อนุมัติ ให้กู้ 50,000 ไม่ต้องค้ำ

กรณีพนักงานที่มีรายได้ประจำ

1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือหนังสือรับรองการทำงานที่ระบุเงินเดือน ตำแหน่ง และอายุงาน
3.สำเนาบัญชีเงินฝากที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 3 เดือน (กรณีที่มีรายได้อื่นๆ เพิ่มเติมจากฐานเงินเดือน ขอสำเนาบัญชีเงินฝากที่มีรายได้เข้าย้อนหลัง 6-12 เดือน)

อ่าน  เงินให้กู้ยืม SCB หรือ ธ.ไทยพาณิชย์ 20,000 บาท ไม่ต้องค้ำ ประกัน

อ่าน  สินเชื่อ ธ.กรุงไทย ไม่มีหลักทรัพย์ ก็กู้เงินกรุงไทยได้ 2563

กรณีเจ้าของกิจการ

1.สำเนาบัตรประชาชน
2.หนังสือรับรองบริษัท และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (คัดรับรองไม่เกิน 3 เดือน)
3.สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัวและบัญชีเจ้าของกิจการ)
4.ใบทะเบียนการค้า (กรณีไม่ใช่นิติบุคคลตามกฎหมาย)
5.สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรก

อ่าน  กสิกร อนุมัติ ให้กู้ 50,000 ไม่ต้องค้ำ

ขั้นตอนการสมัครสินเชื่อ Krunsri iFIN ง่ายๆ ผ่านมือถือ

1 กรอกแบบฟอร์มขอ สินเชื่อ และอัปโหลดเอกสาร

2 รับการติดต่อจาก เจ้าหน้าที่เพื่อบอก วงเงินที่ต้องการ

3 รอเจ้าหน้าที่ติดต่อ กลับเพื่อนัดหมาย ลงนามเอกสาร

4 รับผลอนุมัติสินเชื่อ ยืนยันวงเงินและรับเงิน โอนเข้าบัญชี

อ่าน  เงินให้กู้ยืม SCB หรือ ธ.ไทยพาณิชย์ 20,000 บาท ไม่ต้องค้ำ ประกัน

หมายเหตุ

*การคำนวณรายได้, ภาระหนี้, การอนุมัติวงเงินสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร
**ธนาคารไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับการอนุมัติสินเชื่อบุคคลจากลูกค้าแต่อย่างใด กรุณาอย่าหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างเรียกเก็บค่าดำเนินการดังกล่าว

ที่มา ธ.กรุงศรี

อ่าน  เงินให้กู้ยืม SCB หรือ ธ.ไทยพาณิชย์ 20,000 บาท ไม่ต้องค้ำ ประกัน

อ่าน  กสิกร อนุมัติ ให้กู้ 50,000 ไม่ต้องค้ำ

ใส่ความเห็น