กำหนดวันแล้ว มาตรา 33 ที่ตกงาน-ถูกเลิกจ้าง เตรียมรับเงิน 15000 บาท

มาตรา 33 ที่ตกงาน-ถูกเลิกจ้าง เตรียมรับเงิน 15000 บาท

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ตกงานหรือถูกเลิกจ้าง แต่ส่งเงินไม่ครบ 6 เดือน เตรียมรับเงินเยียวยาทีเดียว 15,000 บาท 31 ส.ค. นี้ จากกรณีที่ ครม. มีมติเห็นชอบจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ตกงานหรือถูกเลิกจ้าง ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่ไม่ได้เงินทดแทนเนื่องจากส่งเงินไม่ครบ 6 เดือนตามเงื่อนไข

อ่าน  ธ.กรุงไทย ปล่อยให้กู้ ไม่มีหลักทรัพย์ ก็กู้เงินกรุงไทยได้ 2563

เคาะวันจ่ายแล้ว ผู้ ประกัน ตนในมาตรา 33 ที่ตกงาน/ถูกเลิกจ้าง แต่ยังส่งเงิน ไม่ครบ 6 เดือน เตรียมรับเงินเยียวยาทีเดียว 15,000 บาท

จาก กรณีที่ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติ เห็นชอบ จ่ายเงินเยียวยาผู้ ประกัน ตน ในมาตรา 33 ที่ ตกงาน/ถูกเลิกจ้าง เนื่องมาจาก ผลกระทบ การระบาด ของโรคโควิด-19 แต่ยังไม่ได้เงิน ทดแทน เนื่องจาก ส่งเงิน ยังไม่ครบ 6 เดือน ตามในเงื่อนไข

อ่าน  ธ.กรุงไทย ให้กู้เงิน ไม่มีหลักทรัพย์ ก็กู้เงินกรุงไทยได้ 2563

อ่าน  กสิกร ให้กู้ฉุกเฉิน 50000 เอกสารง่าย ไม่มีคนค้ำ

คืบหน้า ล่าสุด ได้มีรายงานมาว่า ทางสำนักงาน ประกัน สังคม เตรียมจ่ายเงิน เยียวยา ให้กัยผู้ ประกัน ตนในมาตรา 33 ที่ผ่านเกณฑ์ ครั้งแรก ในงวด วันที่ 31 สิงหาคม 2563 โดยจะเป็นการ โอน เงินรวดเดียว จำนวน 15,000 บาท

ทั้งนี้ จะต้องเป็น ผู้ที่ยังไม่เคย ได้รับสิทธิ ในการช่วยเหลือ เยียวยา จากมาตรการ ของทางรัฐในโครงการต่างๆ ของทางกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตร และ สหกรณ์ และ กระทรวง แรงงาน สำนักงาน ประกัน สังคม

อ่าน  ธนาคารกรุงเทพ ให้กู้ยืม ขั้นต่ำ 15000 ไม่ต้องค้ำประกัน

อ่าน  กสิกร ให้กู้ฉุกเฉิน 50000 เอกสารง่าย ไม่มีคนค้ำ

One thought on “กำหนดวันแล้ว มาตรา 33 ที่ตกงาน-ถูกเลิกจ้าง เตรียมรับเงิน 15000 บาท

ใส่ความเห็น