ธ.ก.ส. ให้เงินกู้ฉุกเฉิน ช่วยน้ำท่วม สูงสุด 50,000 ดอกเบี้ย 0% กว่า 6 เดือน

ธ.ก.ส. ผุดเงินกู้ช่วยเกษตรกรน้ำท่วม สูงสุด 50,000 ดอกเบี้ย 0% จำนวน 6 เดือน นอกจากนี้ยังมีให้กู้ 500,000 เกี่ยวกับอุปกรณ์การเกษตร

ล่าสุด ! วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เฟซบุ๊ก สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station รายงานว่า นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้สั่งการให้พนักงานออกเยี่ยมเยียนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม พร้อมจัดถุงยังชีพคอยช่วยเหลือในเบื้องต้น รวมถึงมอบเงินบำรุงขวัญให้ครอบครัวลูกค้าผู้กู้ที่เสียชีวิต ครอบครัวละ 2 หมื่นบาท

อ่าน  ธ.กรุงไทย ปล่อยให้กู้ ไม่มีหลักทรัพย์ ก็กู้เงินกรุงไทยได้ 2563

ขณะเดียวกัน ก็มีแผนการฟื้นฟูหลังจากประสบภัย แบ่งเป็นให้เงินตามส่วนต่าง ๆ ดังนี้

1. เตรียมเงินสมทบสร้างบ้านหลังใหม่ รายละไม่เกิน 20,000 บาท

2. ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินที่จำเป็น รายละไม่เกิน 2,000 บาท

3. ค่าซ่อมเครื่องจักรกลทางการเกษตร รายละไม่เกิน 2,000 บาท

อ่าน  กสิกร ให้กู้ฉุกเฉิน 50000 เอกสารง่าย ไม่มีคนค้ำ

นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ยังจัดทำโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินสำหรับลูกค้าผู้ประสบภัยธรรมชาติ ปี 2563/2564 มีรายละเอียด ดังนี้

1. สินเชื่อในการดำรงชีพหรือเหตุฉุกเฉินจำเป็นในครัวเรือน

วงเกินกู้ : รายละไม่เกิน 50,000 บาท

ดอกเบี้ย : อัตราร้อยละ 0 ต่อปี ในเวลา 6 เดือนแรก แต่เดือนที่ 7 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR (ร้อยละ 6.5 ต่อปี ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563)

อ่าน  ธ.กรุงไทย ปล่อยให้กู้ ไม่มีหลักทรัพย์ ก็กู้เงินกรุงไทยได้ 2563

อ่าน  ลูกจ้างผู้ประกันตน มาตรา 33 เตรียมรับเงิน เยียวยา 15000

2. สินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับเกษตรกรลูกค้าผู้ประสบภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติ เพื่อเป็นค่าลงทุนสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย หรือโรงเรือนการเกษตร ซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องจักรกลทางการเกษตร หรือฟื้นฟูการผลิตที่ได้รับความเสียหาย

วงเงินกู้ : ไม่เกิน 500,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย : MRR-2

อ่าน  กสิกร ให้กู้ฉุกเฉิน 50000 เอกสารง่าย ไม่มีคนค้ำ

สำหรับเกษตรกรคนใดที่ได้รับผลกระทบ และมีความประสงค์ต้องการขอรับสินเชื่อ สามารถติดต่อสอบถามที่ธนาคาร ธ.ก.ส. ทุกสาขา ในพื้นที่ประสบภัย

อ่าน  สินเชื่อ การเงิน ช่วยเหลืออื่น จากสถานบันการเงินที่น่าสนใจ

ใส่ความเห็น