ปล่อยกู้ด่วน 5 หมื่น สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เป็นอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับผู้มีบ้ตรสวัสดิการแห่งรัฐ ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

คุณสมบัติผู้กู้

-เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ

-สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี

-มีการประกอบอาชีพ

-มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

-วงเงินกู้ 50000 บาท อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ ตั้งแต่ 3 ปี สูงสุด 5 ปี หลักประกัน ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บสย.เป็นหลักประกันเงินกู้

-ค่าธรรมเนียม ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการใช้บริการสินเชื่อ

อ่าน  เงินให้กู้ยืม SCB หรือ ธ.ไทยพาณิชย์ 20,000 บาท ไม่ต้องค้ำ ประกัน

อ่าน  สินเชื่อ ธ.กรุงไทย ไม่มีหลักทรัพย์ ก็กู้เงินกรุงไทยได้ 2563

อ่าน  สินเชื่ออาชีพอิสระ ไทยพาณิชย์ SCB สูงสุด 300000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน

เอกสารประกอบการกู้

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

-สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

-เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพสมุดบัญชีเงินฝาก เอกสารรายรับรายจ่าย ถ้ามี

-รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ ติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา

ขอขอบคุณ ธนาคารออมสิน

อ่าน  สมัครบัตรกดเงินสด ธนาคารออมสิน ให้ยืม 30000 ไม่ใช้คนค้ำประกัน

One thought on “ปล่อยกู้ด่วน 5 หมื่น สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ใส่ความเห็น