ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ใช้บัญชีธนาคารอื่น รับเงิน 31 ส.ค.

กรณีผู้ประกันตนมาตรา 33 ยังส่งเงินสมทบไม่ครบ 6 เดือน

ล่าสุด สำนักงานประกันสังคมขยายมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ส่งเงินสมทบไม่ถึง 6 เดือน ภายใน 15 เดือนย้อนหลัง นับย้อนตั้งแต่งวดเดือนมีนาคม 2563 ขึ้นไป ให้สามารถรับเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน (มิถุนายน-สิงหาคม 2563) รวมเป็นเงิน 15,000 บาท โดยจ่ายเพียงครั้งเดียว ดังนี้

อ่าน  ปล่อยกู้ด่วน 5 หมื่น สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

– สำหรับผู้ใช้บัญชีธนาคารกรุงไทย : เริ่มโอนเข้าบัญชีตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2563
– สำหรับผู้ใช้บัญชีธนาคารอื่น : เริ่มโอนเข้าบัญชีตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2563

เมื่อโอนเงินแล้วจะมีการจัดส่ง SMS แจ้งเตือนให้ทราบ ซึ่งผู้ประกันตนไม่ต้องเดินทางมาติดต่อยังสํานักงานประกันสังคม

อ่าน  สินเชื่อ ธ.กรุงไทย ไม่มีหลักทรัพย์ ก็กู้เงินกรุงไทยได้ 2563

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือจากประกันสังคมกรณีนี้ ต้องมีคุณสมบัติ คือ

– ต้องเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33
– มีสัญชาติไทย
– กิจการต้องได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563
– ยังจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่ครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือน นับย้อนตั้งแต่งวดเดือนมีนาคม 2563 ขึ้นไป
– ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาจากทั้งของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อ่าน  ธนาคารกรุงเทพ ให้กู้ยืม ขั้นต่ำ 15000 ไม่ต้องค้ำประกัน

อ่าน  กสิกร ให้กู้ฉุกเฉิน 50000 เอกสารง่าย ไม่มีคนค้ำ

ใส่ความเห็น