ค่าตอบแทน อสม. อสส. 4,500 บาท พรุ่งนี้โอนทั่วประเทศ

ค่าตอบแทน อสม. อสส. 4,500 บาท

✅ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
✅ อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.)

 

 

สรุปข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์

อสม, อสส จะได้รับเงินงบประมาณในการจ่ายค่าตอบแทน 3,622 ล้านบาท โดยใช้จากวงเงินกู้ 45,000 ล้านบาทของกระทรวงสาธารณสุข 2563

  • ค่าป่วยการ ก.ย. 1,000 บาท (เลื่อนมาจ่ายเดือนนี้)
  • ค่าตอบแทน 500 บาท X 7 เดือน รวมรับ 3,500 บาท

เงินจะโอนเข้าบัญชีเดิมของ อสม. 4,500 บาท โดยสามารถกด ATM มาใช้ได้ในตอนเช้า

โดยจะได้รับเวลาโอนเงินปกติ แต่ในรอบโอนวันนี้อาจจะไม่ตรงเพราะเป็นการโอนให้เป็นกรณีพิเศษ แอดมินต้องขออภัยด้วยนะครับ (จากกลุ่ม เพื่อนอสม. โดยเก็บสถิติเวลาโอนเมื่อ กรกฎาคม,สิงหาคม,กันยายน)

เวลาโอนของธนาคารต่างๆ (โดยประมาณ )

 • 1:40 – ธนาคารกสิกรไทย
 • 2:10 – ธนาคาร ธกส.
 • 2:20 – ธนาคารไทยพาณิชย์
 • 3:00 – ธนาคารออมสิน
 • 3:00 – ธนาคารกรุงเทพ
 • 3:10 – ธนาคารกรุงไทย
 • 3:40 – ธนาคารกรุงศรี, ทหารไทย, ธนชาติ
 • ธนาคารอื่นๆ ปกติจะไม่เกิน 6:00 น.

เกณฑ์รับเงินตอบแทน อสม

1.ต้องมีเวลาปฏิบัติงานแน่นอน อย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์ หรือ 4 ครั้งต่อเดือน
2.มีการปฏิบัติงานจริง และมีการส่ง รายงานแบบ อสม. 1 โดยประธาน อสม. ระดับหมู่บ้านหรือชุมชน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบ เซ็นรับรองรายงาน และส่งให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ภายในวันที่ 25 ของเดือน
3.ต้องเข้าร่วมประชุม หรือ อบรมฟื้นฟูความรู้ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง

ท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ ได้ที่เว็บไซต์นี้เลยครับ  https://bit.ly/3lMIxKu