บัตรคนจน เพิ่มวงเงินให้ 500 บาท 3 เดือน งวดแรกเข้าแล้ว 1 ตุลาคม

ยินดีด้วยครับ สำหรับท่านที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือว่า บัตรคนจน เมื่อ ตั้งแต่ 1 ตลาคม ทางภาครัฐฯ ได้มีการโอนเงินเข้าบัญชี ตามโครงการ คนละครึ่ง ที่ ผู้ถือบัตรคนจน จะได้รับเงิน 500 บาท 3 เดือน  มาอ่านรายละเอียดข่าวกันนะครับ

รายละเอียดข่าวนี้…

จากกรณี คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน เพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์นำไปใช้จ่ายสินค้าเพื่ออุปโภคและบริโภค จำนวน 500 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 ตามที่มีรายงานไปแล้วนั้น

1 ตุลาคม 2563  ฐานเศรษฐกิจ รายงานว่า “กรมบัญชีกลาง จะมีการโอนเงินให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน จำนวน 500 บาท เป็นงวดแรก”

ได้เพิ่มเงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เท่าไร

ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม 500 บาทต่อเดือน

– กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ปกติได้รับ 300 บาทต่อเดือน จะได้เพิ่มมาเป็น 800 บาทต่อเดือน

– กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ปกติได้รับ 200 บาทต่อเดือน จะได้เพิ่มมาเป็น 700 บาทต่อเดือน

อ่าน  ลงทะเบียน เว็บไซต์ คนละครึ่ง รับเงิน 3000

อ่าน  โหลดแอพ ไว้ รอเงินเข้า 3000 บาท

ขอบคุณข้อมูลจาก ฐานเศรษฐกิจ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง