ขั้นตอนการลงทะเบียน เว็บไซต์ คนละครึ่ง สำหรับร้านค้า

ลงทะเบียน เว็บไซต์ คนละครึ่ง สำหรับร้านค้า

 

 

1 ตุลาคม นี้ จะเริ่มมีการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง อย่างเป็นทางการ แต่เป็นส่วนของ “ร้านค้า” มีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง มาดูกัน

ประเภทร้านค้าที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้

– เป็นร้านอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายย่อย

– ไม่ได้จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล

– ไม่เป็นร้านสะดวกซื้อธุรกิจแฟรนไชส์

วิธีเข้าร่วมสมัครโครงการ

1. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน www.คนละครึ่ง.com หรือสาขาของธนาคารกรุงไทย

2. คลิกที่ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสำหรับร้านค้า

4. หากลงทะเบียนสำเร็จแล้ว ท่านจะได้รับ SMS ผลการลงทะเบียนสำเร็จ

5. ดาวน์โหลดและติดตั้ง ยืนยันตัวตนบนแอปฯ ถุงเงิน ซึ่งเป็นแอปฯ หลักในการรับเงิน

6. เข้าบริหารการจัดการข้อมูลกิจการและการชำระเงิน

 

วิธีใช้งานแอปฯ ถุงเงิน เมื่อต้องการให้ลูกค้าชำระสินค้า

1. เข้าใช้งานแอปฯ ถุงเงิน
2. กดปุ่มโครงการคนละครึ่ง
3. ระบุยอดเงิน และสร้าง QR เพื่อรับเงิน
4. นำ QR ให้ลูกค้าสแกน
5. เสร็จสิ้นการรับเงิน ซึ่งร้านค้าจะได้รับเงินในวันถัดไป

วันที่สามารถเริ่มใช้งานได้

– เริ่มใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ สำหรับประชาชนทั่วไปนั้น จะสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 23.00 น.