สรุป วิธีการร่วม โครงการ คนละครึ่ง แจกเงิน 3,000 บาท จะสมัครอย่างไร ใช้งานอย่างไร มีคำตอบ

สรุป วิธีการร่วม โครงการ คนละครึ่ง แจกเงิน 3,000 บาท

จากการประชุมของ ศบค. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ซึ่งรวมไปถึงโครงการคนละครึ่ง ที่แจกเงิน 3,000 บาท ให้ประชาชนนำไปจับจ่ายซื้อของ โดยที่รัฐจะออกเงินให้ครึ่งหนึ่ง และอีกครึ่งหนึ่งให้เราออกเอง โดยรายละเอียด มีดังนี้

วันที่ลงทะเบียนร้านค้า

-1 ตุลาคม 2563

วันที่ลงทะเบียนสำหรับบุคคลทั่วไป

-16 ตุลาคม 2563

ระยะเวลาของโครงการ

-ปลายเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563

คุณสมบัติผู้ที่จะสมัครมีอะไรบ้าง

-อายุ 18 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย มีเป้าหมายรับที่ 10 ล้านคน

ลงทะเบียนที่ไหน

-www. คนละครึ่ง. com หรือ แจ้งผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทย

ใช้งานอย่างไร

-รัฐจะจ่ายเงินให้ 50% ของมูลค่าสินค้า ไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน แต่ละคนจะได้รับเงิน 3,000 บาท ทั้งหมด

เช่น หากคุณต้องการซื้อของมูลค่า 300 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านโครงการคนละครึ่ง คุณจะจ่ายเงินแค่ 150 บาท เท่านั้น แต่ถ้าในวันเดียวกันนั้น คุณต้องการซื้อของอีกมูลค่า 300 บาท คุณต้องจ่ายเงินเองเต็มจำนวน เพราะเกินลิมิตที่จำกัดไว้ที่ 150 บาท/คน/วัน

ใช้งานได้ที่ไหนบ้าง

-ร้านอาหาร เครื่องดื่มทั่วไป ร้านแผงลอย โชห่วย ซึ่งร้านนั้นต้องไม่ใช่นิติบุคคล ทว่าไม่สามารถซื้อลอตเตอรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และการบริการได้

ใช้งานที่ร้านสะดวกซื้อได้หรือไม่

-ไม่ได้

ใช้งานได้เวลาไหน

-ตั้งแต่ 06.00 น. – 23.00 น. ไม่สามารถใช้สิทธิ์นอกเหนือเวลาดังกล่าว

หักสิทธิ์หรือไม่ หากใช้ไม่หมดในแต่ละวัน

-ไม่หักสิทธิ์ โดยระบบจะคืนสิทธิ์ที่ไม่ได้ใช้เข้ายอดรวมของผู้ได้รับสิทธิ์ และจะคำนวณสิทธิ์ใหม่ในเวลา 06.00 น. ของทุกวัน

หากไม่ใช้สิทธิ์ จะถูกตัดสิทธิ์หรือไม่

-ผู้ได้รับสิทธิ์จะถูกตัดสิทธิ์ หากไม่ใช้สิทธิ์ภายใน 14 วัน