ชาวนามีเฮ รัฐเตรียม ช่วยครัวเรือนละ 20000 บาท

วันที่ 14 ตุลาคม 63 ที่ผ่านมา เพจ สวัสดิการ ทันข่าว 4.0 ได้โพสต์ข้อความระบุว่า เตรียมช่วยชาวนาปี 63/64 มาตรการช่วยเกษตรกรเรื่องค่าบริหารจัดการและปรับปรุงคุณภาพ รายละไม่เกิน 20 ไร่ ไร่ละ 1,000 บาท การประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี2563/2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 63 ถึง 31 พ.ค. 64 โดยชนิดของข้าว คือ

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ
  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่
  • ข้าวเปลือกเจ้า
  • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี

ข้าวเปลือกเหนียว ณ.ราคาความชื้นไม่เกิน15 เปอร์เซ็น ไม่เกินครัวเรือนละ40ไร่ จำนวนประมาณ 4.5 ล้านครัวเรือน

ส่วนมาตรการคู่ขนานประกอบด้วย มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ปีการผลิต 2563/64 ผ่าน โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี วงเงินรวม 1.98 หมื่นล้านบาท โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรกร วงเงินรวม 1.55 หมื่นล้านบาท

โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ในอัตราชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3 วงเงินรวม 610 ล้านบาท ทั้ง 3 โครงการนี้ คาดว่าจะสามารถดูดซับอุปทานในช่วงที่ข้าวเปลือกออกมาสู่ตลาดมาก โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ 7 ล้านตันข้าวเปลือก โครงการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก และโครงการยกระดับคุณภาพ และต่อยอดด้านการตลาดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย เรียบเรียง

ข้อมูล : สวัสดิการ ทันข่าว 4.0

เรื่องที่เกี่ยวข้อง