บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอรับ ค่าน้ำ ค่าไฟ ฟรี 18 ต.ค. 63

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม2563 ที่ผ่านมา บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ได้โอนความช่วยเหลือเข้าบัตร แล้วจำนวน 4 รายการซึ่งทั้ง 4 รายการดังกล่าว ผู้ถือบัตรจะได้รับทุกคน

อย่างไรก็ตามความช่วยเหลือในเดือนนี้ ยังไม่หมด พรุ่งนี้ 18 ตุลาคม 2563 ผู้ถือบัตร เตรียมรับความช่วยเหลืออีก 2 รายการรัวๆ ช่วงกลางเดือนนี้

“บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เตรียมรับค่าน้ำฟรีค่าไฟฟรี

ในเดือนตุลาคม 2563 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เหลือความช่วยเหลือที่จะโอนเข้าช่วงกลางเดือนอีก2 รายการ คือ ค่าน้ำฟรี และค่าไฟฟรี ซึ่งสามารถกดเงินสดได้ดังนี้

18 ตุลาคม 2563

• ค่าน้ำประปาฟรี 100 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน

ผู้ได้รับสิทธิ์คือครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ100 บาทและลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้เมื่อบิลค่าน้ำมา ผู้ได้สิทธิ์ต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูล และทำการโอนเงินสดให้กลับเข้า บัตรคนจน ในวันที่18 ตุลาคม2563 และสามารถนำบัตรมากดเงินสดใช้ได้เลย

• ค่าไฟฟรีไม่เกิน 230 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน

ครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์คือผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเดือนละ230 บาทและได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ เมื่อบิลค่าไฟฟ้ามาต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อนจากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและทำการโอนเงินสดให้กลับเข้าบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 18 ตุลาคม 2563 และสามารถนำบัตรมาใช้กดเงินสดได้เลย

 

4 รายการโอนไปแล้ว มีอะไรบ้าง

ตั้งแต่ ช่วงเดือนตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้โอนความช่วยเหลือไปแล้วทั้งหมด 4 รายการดังนี้

วันที่ 1 ตุลาคม 2563

1.ค่าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ

• ค่ารถโดยสารรถประจำทาง ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และ รถไฟฟ้า 500 บาทต่อคนต่อเดือน ซึ่งได้รับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนในกรุงเทพฯ และ 6 จังหวัดปริมณฑลได้แก่นนทบุรี, ปทุมธานี, อยุธยา, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร และนครปฐม

• ค่ารถโดยสารบขส. (รถทัวร์บขส.) 500 บาทต่อคนต่อเดือนผู้ถือบัตรจะได้รับสิทธิ์ทุกคน และใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่ไม่เกินวงเงินที่กำหนดโดยนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นำบัตรประชาชนไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วโดยสารบขส.

• ค่ารถไฟ 500 บาทต่อคนต่อเดือน ผู้ถือบัตรจะได้รับสิทธิ์ทุกคน และใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่ไม่เกินวงเงินที่กำหนด โดยสามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และบัตรประชาชน ไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วโดยสารรถไฟ

2. วงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัสดุการเกษตร ใน ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ และร้านค้าอื่นๆ ที่ กระทรวงพาณิชย์ กำหนดซึ่งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจะได้รับวงเงินทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดและไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

• ผู้ถือบัตร ที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อปี ได้รับวงเงิน 300 บาทต่อคนต่อเดือน

• ผู้ถือบัตร ที่มีรายได้ระหว่าง 30,000-100,000 บาทต่อปี ได้รับวงเงิน200 บาทต่อคนต่อเดือน

3.ส่วนลดค่าซื้อก๊าซแอลพีจี (ก๊าซหุงต้ม) 45 บาทต่อคนต่อ3 เดือนโดยผู้ถือบัตรจะได้รับทุกคน และสามารถใช้สิทธิ์ได้ด้วยการนำบัตรไปซื้อก๊าซ กับร้านค้าที่ร่วมรายการกับกระทรวงพลังงานใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ภายในระยะเวลา3 เดือน แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนด และไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

วันที่ 8 ตุลาคม 2563

4.วงเงินสำหรับช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัสดุการเกษตรเพิ่มเติม จำนวน 500 บาทซึ่งผู้ถือ บัตรคนจน จะได้รับทุกคน

วงเงินดังกล่าวสามารถนำไปใช้ที่ร้านธงฟ้าประชารัฐ ที่รับชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภค ผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) หรือร้านค้าที่รับชำระเงินผ่านแอปถุงเงินประชารัฐ แต่ผู้ถือบัตรไม่สามารถกดวงเงิน 500 บาทดังกล่าว นำมาใช้เป็นเงินสดได้ และหากใช้เหลือ ก็ไม่สามารถทบเป็นวงเงินซื้อสินค้าในรอบเดือนถัดไป

ใส่ความเห็น