วันนี้ เงินเข้าแล้ว บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับ ค่าน้ำ-ค่าไฟ ฟรี

วันนี้ วันที่ 18 ตุลาคม 2563 ผู้ถือบัตร เตรียมรับความช่วยเหลืออีก 2 รายการ

“บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เตรียมรับค่าน้ำฟรีค่าไฟฟรี

ในเดือนตุลาคม 2563 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เหลือความช่วยเหลือที่จะโอนเข้าช่วงกลางเดือนอีก2 รายการ คือ ค่าน้ำฟรี และค่าไฟฟรี ซึ่งสามารถกดเงินสดได้ดังนี้

18 ตุลาคม 2563

  • ค่าน้ำประปาฟรี 100 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน

          ผู้ได้รับสิทธิ์คือครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ 100 บาท และลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว

          ทั้งนี้  เมื่อบิลค่าน้ำมา ผู้ได้สิทธิ์ต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูล และทำการโอนเงินสดให้กลับเข้า บัตรคนจน ในวันที่ 18 ตุลาคม2563 และสามารถนำบัตรมากดเงินสดใช้ได้เลย

  • ค่าไฟฟรีไม่เกิน 230 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน

          ครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์คือผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเดือนละ 230 บาท และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว

          ทั้งนี้ เมื่อบิลค่าไฟฟ้ามาต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อนจากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและทำการโอนเงินสดให้กลับเข้าบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 18 ตุลาคม 2563 และสามารถนำบัตรมาใช้กดเงินสดได้เลย

ใส่ความเห็น