กรุงไทย ใจดี ให้กู้ได้ 100,000 ได้ทุกอาชีพ ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ ไม่ต้องค้ำประกัน

กรุงไทย ใจดี ให้กู้ได้ 100,000 ได้ทุกอาชีพ

สินเชื่อเงินสด วงเงินสูง ดอกเบี้ยถูกใจ กู้ง่ายๆ ไม่ต้องค้ำประกัน โดยมีวงเงิน กู้ยืม ได้สูงถึง 1 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ ไม่ต้องมีบัญชีเงินกับกรุงไทยก็สมัครได้เลย โดยไม่ต้องมีหลักประกัน หรือ คนค้ำประกัน

มีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก สำหรับ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม จากทาง ธนาคาร กรุงไทย กับ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ที่มีชื่อว่า สินเชื่อเงินกรุงไทย Smart Money

เนื่องจาก บริการ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม Smart Money กรุงไทย มีวงเงิน ให้ กู้ยืม สูงถึง 1 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ ถ้าหากผู้กู้ มีความประสงค์ กู้ยืมเงิน 100,000 บาท ก็ไม่ใช่ปัญหา สามารถผ่อนชำระได้นานถึง 5 ปี โดยยอดผ่อนจะตกอยู่ที่เดือนละ 2,761 บาท โดยอัตราดอกเบี้ย ที่ 22% นอกจากนี้ยังมีอัตราดอกเบี้ยโปรโมชั่นพิเศษ 15% ยอดผ่อนจะตกอยู่ที่เดือนละ 2,378 บาท นาน 5 ปี

จุดเด่น สินเชื่อเงินให้กู้ยืม Smart Money กรุงไทย

  • วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท
  • ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทยก็ทำได้เพียงมีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป
  • กู้ง่าย ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกัน

 

ชื่อ โครงการ : สินเชื่อเงินกรุงไทย Smart Money

คุณสมบัติสมัคร สินเชื่อเงินให้กู้ยืม Smart Money กรุงไทย

1. บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 30,000 บาท มีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

2. เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป มีรายได้สุทธิขั้นต่ำ เดือนละ 30,000 บาท เปิดร้านมาไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

ดังภาพด้านล่าง เป็น ตัวอย่าง การคำนวณ ยอดเงินผ่อนรายเดือน หากต้องการยืมเงินที่ จำนวน 100,000 บาท นะครับ

เอกสารสมัคร สินเชื่อเงินให้กู้ยืม Smart Money กรุงไทย

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. บัตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี)

4. ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้

5. Statement

  • บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ ใช้ Statement ย้อนหลังมากกว่า 3 เดือน
  • เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป ใช้ Statement ที่ดำเนินธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (หากมี) หรือสำเนาทะเบียนการค้า (หากมี)

6. เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระค่าสินเชื่อ