ออมสิน ใจดี ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยืมได้ 50,000 คนค้ำประกันไม่ต้อง

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยืมได้ 50,000 บาท

ข่าวดี สำหรับ ผู้ที่ถือ บัตรสวัสดิการ แห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน นอกจากผู้ที่ถือบัตร จะสามารถใช้เงินภายในบัตร ซื้อของ และ นำไปจ่าย ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ฟรีได้แล้ว

ในตอนนี้ ทางธนาคาร ออมสิน ยังให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้น สามารถใช้กู้ยืมเงิน จากทางธนาคารได้แล้ว โดยที่ไม่จำเป็น ต้องมีคนมาค้ำ ประกัน อีกด้วย

แถมดอกเบี้ยยังต่ำ ซึ่งทางธนาคาร ออมสิน ได้ปล่อยสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 50000 บาท

ในชื่อ สินเชื่อ โครงการ ธนาคาร ประชาชน สำหรับ ผู้ที่มี บัตร สวัสดิการ แห่งรัฐ

วงเงิน สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สินเชื่อ โครงการ ธนาคาร ประชาชน สำหรับ ผู้ที่มี บัตรสวัสดิการ แห่งรัฐ

 • ธนาคาร ออมสิน ให้กู้ได้ คนละ 50,000 บาท โดยที่ ไม่ต้องมีคนค้ำ ประกัน
 • เพียงแค่ มีบัตร สวัสดิการ แห่งรัฐ​
 • มีอายุครบ 20 ปี ขึ้นไป และ ไม่เกิน 70 ปี
 • ประกอบ อาชีพ และ มีที่อยู่ แน่นอน สามารถติดต่อได้

อัตรา ดอกเบี้ย สินเชื่อ

 • ทางธนาคาร ออมสิน ได้เปิดให้ กู้เงิน บัตรสวัสดิการ แห่งรัฐ ได้นานถึง 3 ปี และ 5 ปี
 • อัตรา ดอกเบี้ย ต่ำ คงที่ 0.75% ต่อเดือน
 • ไม่มีค่า ธรรมเนียม ในการใช้ บริการ ขอ สินเชื่อ
 • และใช้ บรรษัท ประกัน สินเชื่อ อุตสาหกรรม ขนาดย่อม หรือ บสย. เข้ามา เป็นหลัก ประกัน ในการกู้เงิน

ผู้ที่สนใจ ให้เตรียม เอกสาร ดังนี้

 • สำเนา บัตร ประชาชน
 • สำเนา ทะเบียน บ้าน
 • สำเนา บัตร สวัสดิการ แห่งรัฐ
 • เอกสาร แสดง รายได้ การประกอบ อาชีพ
 • สมุด บัญชี เงินฝาก
 • เอกสาร รายรับ รายจ่าย ถ้ามี
 • รูปถ่าย สถานที่ ประกอบ อาชีพ ของท่าน

การติดต่อ

สามารติดต่อ ขอ สินเชื่อ โครงการ ธนาคาร ประชาชน สำหรับ ผู้ที่มี บัตร สวัสดิการ แห่งรัฐ ได้ที่ ธนาคาร ออมสิน ทุกสาขา ทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลโทร 1115

ใส่ความเห็น