ธนาคารออมสิน ปล่อยให้กู้ยืม 300000 ทำงานอิสระ ไม่เป็นพนักงานประจำ ก็กู้ยืมได้

ธนาคารออมสิน ปล่อยเงินให้กู้ยืม 300,000 บาท ไม่เป็นพนักงานประจำก็กู้ได้

อีกหนึ่งข่าวดีๆ กับ สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ตัวใหม่ จาก ธนาคาร ออมสิน ที่กำลัง นิยมกัน อย่างมาก กับ สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ชื่อว่า สินเชื่อ ไทรทอง อเนก ประสงค์

ซึ่งเป็น สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ที่ให้กู้ยืมเงิน เพื่อนำมาเพิ่ม สภาพคล่อง ในเรื่องของการเงิน และ การใช้จ่าย ให้กับ ลูกค้า ของ ธนาคาร ออมสิน ได้ใช้ชีวิต กันได้ อย่างเต็มที่

โดย สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ไทรทอง อเนกประสงค์ นั้นเป็น สินเชื่อ ที่ออกแบบมาเพื่อที่จะ รองรับ ความ ต้อง การ ในทุก ประเภท

เช่น ใช้จ่าย ในเรื่อง ท่องเที่ยว หรือ ซื้อรถ และ จะใช้เป็น การรักษา พยาบาล ก็สามารถยื่นกู้ได้ แบบสบายๆ

จุดเด่น ของ เงินให้กู้ยืม ไทรทอง อเนก ประสงค์

 • เพื่อใช้ ในการ อุปโภค และ บริโภค
 • เพื่อใช้ ไถ่ถอน หรือ จำนอง จาก สถาบัน การเงิน อื่นๆ
 • เพื่อใช้ ประ กอบ อา ชีพ ที่ ไม่ใช่ การ ลงทุน เพื่อ ทำ ธุรกิจ

 

รายละเอียด สินเชื่อ ไทรทอง อเนก ประสงค์

(1.) ในกรณีที่ ใช้คน ค้ำ ประกัน ธนาคาร ออมสิน ให้กู้ได้ที่ ไม่เกิน รายละ 300,000 บาท

(2.) ในกรณีที่ใช้ หลักทรัพย์ มาค้ำ ประกัน ธนาคาร ออมสิน ให้กู้ได้ที่ ไม่เกิน รายละ 10,000,000 บาท

 

มีหลักเกณฑ์ ในการขอสินเชื่อ ดังนี้

 • ไม่ เกิน 90 % ของ ราคา ประเมิน หลักทรัพย์ ที่ดิน พร้อมกับอาคาร
 • ไม่ เกิน 85 % ของ ราคา ประเมิน ห้อง ชุด
 • ไม่ เกิน 80 % ของ ราคา ประ เมิน ที่ ดิน

อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อ ไทรทอง อเนก ประสงค์

 • เป็นไป ตาม ธนาคาร ได้กำหนดเอาใว้
 • ระยะ เวลา ในการ ชำระเงินคืน
 • ชำระเงินคืน ที่ไม่เกิน 25 ปี นับจาก เดือนที่ ต้อง ชำระ เงินกู้ และ ดอกเบี้ย ในงวดแรก ตามสัญญา

 

 

มีหลักเกณฑ์ อย่างใด อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 • กู้ยืมเงิน ไม่เกิน 300,000 บาท ชำระเงินกู้คืน ไม่เกิน 7 ปี
 • กู้ยืมเงิน เกิน 300,000 บาท ชำระเงินกู้คืน ไม่เกิน 25 ปี

คุณสมบัติ ผู้ขอ สินเชื่อ

 • มีอาชีพ และ รายได้ ที่ แน่นอน
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป

มี เงื่อนไข อย่างใด อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 • หากเป็น ข้าราชการ ต้องมี เงินเดือน 18,000 บาท ขึ้นไป
 • หากเป็น พนักงาน ของ รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์กรของทางรัฐ ต้องมี มีเงินเดือน 25,000 บาท ขึ้นไป
 • หากเป็น ผู้ที่มี รายได้ ประจำ ของทาง บริษัท เอกชน ต้องมีเงินเดือน 30,000 บาท ขึ้นไป
 • หากเป็น ผู้ที่ ประกอบ อาชีพ อิสระ ต้องมี รายได้ เฉลี่ย เดือนละ 30,000 บาท ขึ้นไป

 

 

 

ในกรณี ที่ใช้ บุคคล ค้ำ ประกัน

ใช้ บุคคล มาค้ำ ประกัน ได้ มากกว่า 1 คน ผู้ที่ ค้ำ ประกัน จะต้องมี คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

อายุ 25 ปี ขึ้นไป
มีที่อยู่อาศัย ที่ แน่นอน ติดต่อได้
ในกรณี ที่ใช้ ที่ดิน หรือ ที่ดิน พร้อม อาคาร / ห้องชุด มีหลักเกณฑ์ การอนุมัตื ดังต่อไปนี้

ใช้ บุคคล มาค้ำ ประกัน ได้ มากกว่า 1 คน ผู้ค้ำ ต้องมี คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

เป็น ของ ผู้ที่กู้ หรือ บุคคล อื่น
ตั้งอยู่ แหล่ง ชุมชน ที่เจริญ และ มี ไฟฟ้า มีทาง สาธารณ ประโยชน์ รถยนต์ เข้า ออก ได้แบบสะดวก
สำหรับใครที่กำลังสนใจสินเชื่อ ไทรทอง อเนก ประสงค์ สามารถติดต่อได้ที่ ธนาคารออมสินทุกสาขา

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.gsb.or.th/personals/saitong/

 

One thought on “ธนาคารออมสิน ปล่อยให้กู้ยืม 300000 ทำงานอิสระ ไม่เป็นพนักงานประจำ ก็กู้ยืมได้

ใส่ความเห็น