บัตรคนจน วันนี้โอนเข้า รวดเดียว 700-800 บาท ค่าอะไรบ้าง

สำหรับคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อยู่ในมือ คงอยากทราบแล้วว่าในเดือนพฤศจิกายน 2563 จะมีเงินช่วยเหลือส่วนไหนเหลืออยู่บ้าง โดยเฉพาะโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 500 บาท/เดือน จะเข้าบัตรคนจนเมื่อไร ตามมาอ่านได้เลย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค คนละ 700-800 บาท/เดือน

ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้) โดยจะได้รับเงินดังนี้

  • กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ปกติได้รับ 300 บาท/เดือน เพิ่มมาเป็น 800 บาท/เดือน จากโครงการเพิ่มกำลังซื้อตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563
  • กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท ปกติได้รับ 200 บาท/เดือน เพิ่มมาเป็น 700 บาท/เดือน จากโครงการเพิ่มกำลังซื้อตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563

 

 

 

ค่ารถโดยสารสาธารณะ

ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้) แบ่งเป็น

  • ค่าโดยสารรถเมล์ รถไฟฟ้า 500 บาท/เดือน (ใช้ชำระค่าโดยสารด้วยระบบ e-Ticket เฉพาะผู้ถือบัตรใน 7 จังหวัด คือ กทม., นนทบุรี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร และนครปฐม)
  • ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาท/เดือน
  • ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาท/เดือน

ใส่ความเห็น