รีบใช้สิทธิด่วน ก่อนที่จะโดนตัดสิทธิคนละครึ่งในวันที่ 5 พฤศจิกายน

5 พฤศจิกายนนี้ สำหรับคนที่สมัครร่วมโครงการ คนละครึ่ง ท่านจำเป็นต้องรีบใช้จ่ายผ่าน เป๋าตัง โดยเฉพาะสำหรับคนลงทะเบียนก่อน 23 ต.ค.ที่ผ่านมาหรือท่านที่ลงทะเบียนแล้วรไม่ใช้จ่ายภายใน 14 วัน รัฐเตือนท่านอาจจะถูกตัดสิทธิและไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้อีกโดยท่านสามารถดูวิธีการเติมเงินเข้าแอปเป๋าตัง เพื่อใช้จ่ายโครงการ คนละครึ่ง ทุกช่องทาง  

นอกจ่ากนี้ จากกระแสความสนใจของประชาชนที่มีต่อ โครงการคนละครึ่ง โดยทางรัฐบาลเตรียมที่จะเปิดลงทะเบียนรอบเก็บตกในวันที่  10 พ.ย. นี้โดยจะเผยจำนวนผู้ไม่ผ่านการตรวจสอบ และยอดผู้ได้รับสิทธิที่ถูกตัดสิทธิ จากการไม่ใช้จ่ายภายใน 14 วัน เพื่อเปิดลงทะเบียนใหม่

นอกจากนี้ ธนาคารกรุงไทย ได้นำระบบการป้องกันการทุจริตในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานสากลมาสนับสนุนโครงการเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้

ซึ่งหากพบพฤติกรรมหรือธุรกรรมที่ผิดปกติ หรือมีการใช้จ่ายที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขโครงการจะมีการระงับการใช้แอปพลิเคชันตลอดจนการจ่ายเงินทั้งฝั่งร้านค้าและประชาชนทันที และหากตรวจสอบพบว่าการใช้จ่ายผิดเงื่อนไขโครงการจริงจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

ใส่ความเห็น