ออมสิน เปิดสินเชื่อใหม่ สำหรับผู้มีบัตรคนจน อนุมัติ 50,000 ผ่อนเดือนละ 242 บาท

 

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสินเชื่อที่หลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก หลังออมสิน เปิดสินเชื่อใหม่ ให้กู้ยืมเงิน สำหรับผู้มีบัตรคนจน อนุมัติเลย 50,000 ผ่อนเดือนละ 242 บาท

ออมสิน ปล่อยกู้ ให้ กู้ ยืมเงิน สำหรับ ผู้มีบัตรสวัสดิการรัฐ สร้างอาชีพ-เพิ่มรายได้

 • วงเงินกู้ 50,000 บาท ผ่อน 3-5 ปี ดอกเบี้ย 0.75% ต่อเดือน
 • ใช้ บสย.ค้ำประกัน กู้ 10,000 บาท
 • ผ่อนขั้นต่ำ 242 บาทต่อเดือน

ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ชาติชาย พยุหนาวีชัย เผยว่า ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีมติช่วยเหลือผู้มีความยาก จนที่ลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการรัฐจำนวน 11.4 ล้านราย ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีการจัดทำเเผนการใช้ชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน โดยมีผู้เเจ้งต้องการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจำนวน 1.4 ล้านรายกับธนาคารออมสิน

ซึ่งธนาคารออมสินได้ออกมาตรการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการเเห่งรัฐด้วยการเป็นเเหล่งทุน ให้เงินกู้ ให้ ยืมเงิน สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการเเห่งรัฐ นำไปเป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ ประกอบอาชีพเสริม

โดยสามารถติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ

สำหรับสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการเเห่งรัฐ ให้วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 50,000 บาท ผ่อนชำระ 3-5 ปี เป็นการผ่อนชำระเงินต้นเเละดอกเบี้ยงวดรายเดือน สูงสุด 60 งวด อัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อเดือน (Flat Rate)

วงเงินยื่นกู้ และการผ่อนชำระ

 • กรณีกู้ 10,000 บาท ผ่อนชำระขั้นต่ำงวดละ 242 บาทต่อเดือน
 • กรณีกู้ 50,000 บาท ผ่อนชำระขั้นต่ำงวดละ 1,209 บาทต่อเดือน

          นำเงินกู้ไปเพื่อประกอบอาชีพใหม่ อาชีพเสริม เช่น งๅนค้าขาย หรืองๅนบริการต่าง

วิธีการยื่นกู้ และเอกสารที่ต้องเตรียม

โดยผู้กู้มีบัตรสวัสดิการเเห่งรัฐ สัญชาติไทย อายุครบ 20 ปี เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี มีการประกอบอาชีพ มีถิ่นที่อยู่อาศัยเเน่นอนสามารถติดต่อได้ เเละการค้ำประกันใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกssมขนาดย่อม (บสย.) เป็นผู้ค้ำประกัน พร้อมทั้งเตรียมเอกสารยื่นกู้ ได้เเก่

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรสวัสดิการรัฐ
 • รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ
 • เอกสารเเสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ
 • สมุดบัญชีเงินฝาก
 • เเละเอกสารรายรับรายจ่าย (ถ้ามี)

**สำหรับใครที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ได้ ธนาคารออมสินทุกสาขา

One thought on “ออมสิน เปิดสินเชื่อใหม่ สำหรับผู้มีบัตรคนจน อนุมัติ 50,000 ผ่อนเดือนละ 242 บาท

ใส่ความเห็น