เรื่อง “ให้กลัวนรก อย่าพากันเก่งเกินธรรม” (วิสัชนาธรรมโดย หลวงปู่หา สุภโร)

เรื่อง “ให้กลัวนรก อย่าพากันเก่งเกินธรรม”

(วิสัชนาธรรมโดย หลวงปู่หา สุภโร)

 

 

เหตุเกิดที่หอฉัน เมื่อหลวงปู่เดินลงมาเพื่อฉันเช้าที่หอ
ก็มีคณะครูบาอุปัฏฐากเดินประคองหลวงปู่ลงมา เมื่อหลวงปู่กราบพระเสร็จก็นั่งบนอาสนะ โยมก็ทำท่าจะประเคนบาตร หลวงปู่จึงถามหาผ้าวางตัก เป็นผ้ากันอาหารเปื้อนจีวรซึ่งทุกครั้งครูบาอุปัฏฐาก ต้องนำมาวางที่ตักหลวงปู่ก่อนโยมจะประเคนบาตร หลวงปู่ท่านจึงถามหา

ครูบาอุปัฏฐาก : ขอโอกาส พ่อแม่ครูอาจารย์ เมื่อวานเกล้าเอาผ้าวางตักไปซักแล้วตากไว้ตอนกลางคืน แต่เมื่อคืนฝนตก เมื่อเช้าไปดูปรากฏว่าผ้าหล่นลงมากองอยู่กับดิน ผ้าไม่แห้งเกล้าจึงเอาผ้ามาเปลี่ยน ครับผม

หลวงปู่ : เอ้า นี้ผ้าใคร ?

ครูบาอุปัฏฐาก : ขอโอกาส ผ้าเกล้าเอง แต่เป็นผ้าใหม่ที่เกล้ายังไม่ได้ใช้ครับผม

หลวงปู่ : ผ้าใหม่เหรอ ไปเอาปากกามา !!!

ครูบาอุปัฏฐาก : ขอโอกาสครับผม กุฏิอยู่ไกล เกล้ากลัวกลับมาไม่ทันเวลาฉัน ฉันเสร็จค่อยพินธุ ได้ไหมครับผม ? (การพินธุผ้า คือ การอธิษฐานจิตทำเครื่องหมายแสดงความเป็นเจ้าของ)

หลวงปู่ : ฮ้วย…นรกกินหัวผมสิ !!! พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ว่านะ ฉันเสร็จค่อยพินธุ ท่านว่าใช้ผ้าไม่ได้พินธุไม่ได้อธิษฐานเป็นอาบัติ

อย่าพากันเก่งเกินธรรม อย่าพากันคิดเอาเอง ธรรมะคือธรรมะ คิดเอาเองไม่ได้ ไม่อนุโลมปฏิโลม อย่าพากันทำเกินคำสั่งคำสอน พระองค์ท่านสอนไว้แล้ว คนที่ว่าตนมีธรรม มีธรรม เอาธรรมเป็นใหญ่ ไม่มีศีลไม่มีวินัย ไม่เคารพศีลไม่เคารพวินัย แทนที่มันจะเป็นคุณมันกลับเป็นโทษ โทษที่เข้าข้างตนเอง เรียนมามาก ฟังมามาก ก็เอาธรรมไปเข้าข้างตนเองทำชั่ว ทำชั่วแบบมีข้ออ้าง อ้างว่าถูก อ้างว่าควร แต่แท้จริงกำลังเอาของดีไปสนับสนุนตัวเองทำชั่ว

ขึ้นชื่อว่า “อาวุธ”
อยู่กับคนดี ก็เป็นคุณอนันต์
แต่อยู่กับคนชั่ว ก็เป็นโทษมหันต์
เป็นโทษต่อตนเอง เป็นโทษต่อผู้อื่น

รู้ธรรม เรียนธรรม อย่าเอาธรรมเข้าข้างคนชั่ว เรารู้ธรรมรู้วินัย ต้องรักษาพระธรรมพระวินัย ไม่ใช่ทำลายพระธรรมวินัย เมื่อเราทำลายพระธรรมวินัยเสียแล้ว พระธรรมวินัยที่ไหนจะมาช่วยเรา อย่าทำเกินคำสอน อย่าทำตัวเองเก่งกว่าพระพุทธเจ้า พระองค์ท่านสอนไว้ดีแล้ว อย่าเป็นคนความรู้ท่วมหัวแล้วเอาตัวไม่รอด พระองค์สอนให้ทำ พระองค์นำปฏิบัติ นั้นหล่ะทางรอด ให้เอาศีลเป็นใหญ่ เอาวินัยเป็นใหญ่ ศีลดี วินัยดี ธรรมก็ดี เป็นแบบเป็นแผน พระองค์สอนไว้ดีแล้ว สอนไว้แจ่มแจ้งแล้ว เข้าใจนะ

ใส่ความเห็น