รถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ เมื่อซื้อมาจากร้านแล้วเอามาดัดแปลงต้องดูกฎหมายด้วย ไม่งั้นอาจโดนข้อหาดัดแปลงสภาพรถ

 

เคยมีกรณีที่มอเตอร์ไซค์ไปดัดแปลงโช๊คมา แม้ไม่อยู่ในรายการจดทะเบียนก็โดนข้อหาดัดแปลงสภาพรถ ซึ่งศาลเคยพิพากษาว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้ มีความผิด
.
ถ้าใครซื้อมาแล้วอยากจะแต่งรถ ก็ควรเอาไปตรวจสภาพและจดทะเบียน ส่วนการจะเป็นความผิดหรือไม่ รถแต่ละคันแต่งไม่เหมือนกัน คงต้องดูเป็นกรณีไป…
.
เพจ สายตรงกฎหมาย ยึดมั่นความยุติธรรม
.
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6087/2556
จำเลยดัดแปลงระบบรองรับน้ำหนักด้านหน้า (โช้กอัพ) ของรถจักรยานยนต์ ให้ต่ำลงและถอดนอตที่บริเวณโช้กอัพออกข้างละ 1 ตัว ทำให้ระบบรองรับน้ำหนักที่สามารถลดแรงสั่นสะเทือนและรองรับน้ำหนักขณะที่มีน้ำหนักเต็มอัตราบรรทุกไม่สามารถรองรับน้ำหนักได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย เป็นการเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้ เมื่อไม่นำไปให้นายทะเบียนตรวจสภาพก่อนและได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนจึงมีความผิด
.
พระราชบัญญัติรถยนต์
มาตรา 14 รถใดที่จดทะเบียนแล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดเปลี่ยนแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้และใช้รถนั้น เว้นแต่เจ้าของรถนํารถไปให้นายทะเบียนตรวจสภาพก่อน…
.
มาตรา 60 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 14 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
.
ขอบคุณเจ้าของภาพ ขอบคุณภาพจาก มอเตอร์ไซค์ – BoxzaRacing
(รูปประกอบเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับเนื้อหา)

ใส่ความเห็น