ด่วน ! เตรียมตัวไว้เลย..การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. (PEA) เตรียมเปิดสมัครสอบทั่วประเทศ 600 อัตรา ปี 2560

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. (PEA) เตรียมเปิดสมัครสอบทั่วประเทศ 600 อัตรา ปี 2560

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เตรียมเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ของ PEA ทั่วประเทศ จำนวนกว่า 600 อัตรา ประจำปี 2560

1.คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)กฟภ.

– พนักงานช่าง (ไฟฟ้า)

– พนักงานช่าง (โยธา)

– พนักงานบัญชี

– พนักงานช่าง (แก้ไฟฟ้าขัดข้อง)

– พนักงานช่าง (เครื่องกล)

– พนักงานพัสดุ

– พนักงานช่าง (โสตทัศนศึกษา)

2.คุณ วุฒิปริญญาตรี (ป.ตรี)กฟภ.

– วิศวกร (ไฟฟ้า)

– บุคลากร

– นิติกร (มีประสบการณ์)

– นักเทคโนโลยีการพิมพ์

– วิศวกร (โยธา)

– นักบัญชี

– นักตรวจสอบภายใน

– นักปฏิบัติงานเทคนิค (จป. วิชาชีพ)

รอประกาศรับสมัครอย่างเป็นทางการจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA(สอบ.คอม จะรีบแจ้งข่าวให้ท่านทราบ)

คุณสมบัติของผู้สมัคร กฟภ.

1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ และ45 ปีบริบูรณ์ (เฉพาะนิติกรที่มีประสบการณ์) ในวันที่ยื่นใสมัครออนไลน์

2. ผู้สมัครเพศชายต้องมีหลักฐานที่แสดงว่าพ้นภาวะทางทหาร ได้แก่ สด.43 หรือ สด.8 หรือ สด .3 (กรณีรับราชการทหาร)

3. ผู้สมัครในตำแหน่ง คุณวุฒิปริญญาตรี ต้องมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ไม่น้อยกกว่าระดับคะแนน ดังนี้

– TOEIC 500 คะแนน

– TOEFL (PBT) 500 คะแนน

– TOEFL (CBT) 173 คะแนน

– TOEFL (IBT) 61 คะแนน

– IELTS ระดับ 5

– CU-TEP 60 คะแนน

– TU-GET 500 คะแนน

*หมายเหตุ ผลคะแนน ต้องมีอายุ ไม่เกิน 2 ปีนับจาก วันที่สอบ

ที่มา  topthaitest

เรื่องที่เกี่ยวข้อง