เรื่องนี้คนไทยอาจไม่รู้…เคยสงสัยมานาน ? นมอัดเม็ดสวนจิตรลดา ขาดตลาดเพราะเหตุใด?.. วันนี้คนไทยกระจ่างแล้วเสียที…

เรื่องนี้คนไทยอาจไม่รู้…เคยสงสัยมานาน ? นมอัดเม็ดสวนจิตรลดา ขาดตลาดเพราะเหตุใด?.. วันนี้คนไทยกระจ่างแล้วเสียที…

เผยที่มาของ “นมอัดเม็ดสวนจิตรลดา” อีกหนึ่งโครงการของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ” 

หากย้อนหลังไปในปีพุทธศักราช 2512 ในครานั้นเกิด ภาวะนมดิบล้นตลาด จนเป็นเหตุให้เกษตรกรต้องนำน้ำนมดิบจำนวนมากไปเททิ้งอย่างน่าเสียดาย

ด้วยเหตุนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานความช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โดยพระองค์ท่านทรงศึกษาค้นคว้า และทดลองด้วยพระวิริยะอุตสาหะ จนสามารถก่อตั้งโรงนมผง สวนดุสิต ขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อแก้วิกฤตินมดิบล้นตลาด

 

 

 

ด้วยรสชาติหวานมัน สดใหม่ ไม่ว่าผู้คนวัยไหน เพศอะไร หากได้ลองลิ้มชิมรสก็จะติดใจแทบทุกราย แถมยังมีราคาที่ถูก ซึ่งโครงการนมอัดเม็ดสวนจิตรลดานั้นมีกำลังผลิตเพียง 60,000 ซองต่อวันเท่านั้น ทำให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด

โดยเฉพาะชาวกลุ่มทัวร์จีน หลักจากที่ไกด์นำเที่ยวได้ซื้อให้ลองชิม ทำให้เกิดติดใจในรสชาติ หากชาวจีนมาท่องเที่ยวที่เมืองไทยเมื่อใด ก็ต้องหาซื้อนมอัดเม็ดติดไม้ติดมือเป็นของฝากกลับบ้านให้จงได้ จนทุกวันนี้นมอัดเม็ด สวนดุสิตมีชื่อเรียกขานเป็นภาษาจีน ซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่า นมพระเจ้าอยู่หัว

ใส่ความเห็น