ดูไว้ ! นักศึกษาจบใหม่ 5 สาขานี้ เสี่ยงตกงานมากที่สุด

 

 

“JobThai.com” เผยสถิติช่วงเงินเดือนโดยเฉลี่ย ป.ตรี เริ่มต้นที่ 11,000 – 25,000 บาท ส่วนสายอาชีวะเริ่มต้นที่ 11,000-15,000 บาท ชี้กลุ่มงานวิทยาศาสตร์/วิจัยพัฒนา คว้าแชมป์ค่าจ้างสูงสุดอยู่ที่ 16,000 – 25,000 บาท

สาขาอาชีพที่นักศึกษาจบใหม่ระดับปริญญาตรีสมัครงานมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

งานธุรการ/จัดซื้อ คิดเป็นร้อยละ 15.3
งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ และ งานวิศวกรรม คิดเป็นร้อยละ 9.2
งานบัญชี/การเงิน คิดเป็นร้อยละ 8.2
งานทรัพยากรบุคคล คิดเป็นร้อยละ 7.3

สาขาอาชีพที่เปิดรับนักศึกษาจบใหม่ระดับปริญญาตรีมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

งานขาย คิดเป็นร้อยละ 25.7
งานบริการลูกค้า คิดเป็นร้อยละ 9.9
งานอาหาร/เครื่องดื่ม คิดเป็นร้อยละ 8
งานวิศวกรรม คิดเป็นร้อยละ 7.2
งานช่างเทคนิค คิดเป็นร้อยละ 6.5

สาขาอาชีพที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุดในกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ระดับปริญญาตรี 5 อันดับแรก ได้แก่

งานทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา ต่อ 44 คน
งานสื่อสารมวลชน จำนวน 1 อัตรา ต่อ 25 คน
งานวิทยาศาสตร์/วิจัยพัฒนา จำนวน 1 อัตรา ต่อ 24 คน
งานโลจิสติกส์/ซัพพลายเชน จำนวน 1 อัตรา ต่อ 15 คน
งานอาจารย์/วิชาการ จำนวน 1 อัตรา ต่อ 13 คน

สาขาอาชีพที่นักศึกษาจบใหม่ระดับอาชีวศึกษาสมัครงานมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

งานช่างเทคนิค คิดเป็นร้อยละ 23.3
งานธุรการ/จัดซื้อ และ งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 15.8
งานบัญชี/การเงิน คิดเป็นร้อยละ 10.9
งานโลจิสติกส์/ซัพพลายเชน คิดเป็นร้อยละ 7.1

สาขาอาชีพที่เปิดรับนักศึกษาจบใหม่ระดับอาชีวศึกษามากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

งานขาย คิดเป็นร้อยละ 29.7
งานช่างเทคนิค คิดเป็นร้อยละ 16.8
งานอาหาร/เครื่องดื่ม คิดเป็นร้อยละ 12.9
งานบริการลูกค้า คิดเป็นร้อยละ 7.5
งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 6.6

สาขาอาชีพที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุดในกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ระดับอาชีวศึกษา 5 อันดับแรก ได้แก่

งานวิทยาศาสตร์/วิจัยพัฒนา จำนวน 1 อัตรา ต่อ 17 คน
งานบัญชี/การเงิน จำนวน 1 อัตรา ต่อ 11 คน
งานธุรการ/จัดซื้อ และ งานเลขานุการ จำนวน 1 อัตรา ต่อ 10 คน
งานคอมพิวเตอร์/ไอที จำนวน 1 อัตรา ต่อ 7 คน

สำหรับอาชีพยอดนิยมของนักศึกษาจบใหม่ที่บริษัทเสนอเงินเดือนให้พบว่า….

นักศึกษาจบใหม่ในระดับปริญญาตรีได้รับเงินเดือนเฉลี่ย เริ่มต้นที่ 11,000 ถึง 25,000 บาท โดยงานวิทยาศาสตร์ วิจัยพัฒนา มีอัตราค่าจ้างเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 16,000-25,000 บาท รองลงมางานวิศวกรรมเฉลี่ยอยู่ที่ 15,000 -25,000 ส่วนสายการผลิต ควบคุมคุณภาพ บริการลูกค้า และการตลาด มีอัตราเงินเดือนเท่ากันอยู่ที่ 15,000-20,000 บาท

ใส่ความเห็น