6 โรงพยาบาล ขอยกเลิกประกันสังคม+บัตรทองปี 61 มีที่ไหน เราใช้สิทธิบ้าง เช็คด่วน!!

 

 

สำหรับคนที่ใช้สิทธิบัตรทอง และประกันสังคมลองมาเช็คกันว่าในปี 2561 นั้นจะมีโรงพยาบาลที่ไหนบ้างขอยกเลิกสิทธิ และตรงกับโรงพยาบาลที่เรามีสิทธิอยู่บ้างหรือไม่ลองมาเช็คกัน

โรงพยาบาลเอกชน 6 แห่งที่แจ้งยกเลิกการให้บริการ สำหรับประกันสังคม รพ.เอกชนที่แจ้งยกเลิกมี 3 แห่ง ได้แก่

1.รพ.ยันฮี มีผู้ประกันตนราว 156,579 คน .

2.รพ.เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ มี 149,313 คน และ

3.รพ.ศรีระยอง จ.ระยอง มี 19,817 คน

ส่วนสิทธิบัตรทองมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงการให้บริการ 4 แห่ง ได้แก่

1.รพ.มเหสักข์

2.รพ.แพทย์ปัญญา

3.รพ.วิภารามปากเกร็ด และ

4.รพ.บางนา 1

 

ในส่วนของรพ.มเหสักข์ขอถอนตัวจากการให้บริการบัตรทอง ทำให้กระทบผู้ใช้สิทธิราว 109,717 คน ขณะที่รพ.วิภารามปากเกร็ด และรพ.บางนา 1 เดิมไม่ได้รับผู้ป่วยบัตรทองแต่รับส่งต่อผู้ป่วยบัตรทองจากคลินิก ได้แจ้งยกเลิกการเป็นหน่วยรับส่งต่อ กระทบต่อประชาชน 36,081 คน และ13,484 คนตามลำดับ ส่วนรพ.แพทย์ปัญญา ที่เดิมรับผู้ป่วยบัตรทองและผู้ป่วยบัตรทองส่งต่อจากคลินิกด้วย ได้แจ้งยกเลิกการรับส่งต่อ แต่ยังรับผู้ป่วยบัตรทองของรพ.เอง กระทบต่อประชาชน 90,816 คน ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2561 จึงมีรพ.เอกชนแจ้งยกเลิกการให้บริการสิทธิประกันสังคมและบัตรทอง 6 แห่ง

ผู้ประกันตนและใช้สิทธิบัตรทองใน 6 รพ.เอกชนได้รับผลกระทบ 575,807 คน

ด้าน นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวถึงกรณีรพ.เอกชนทยอยออกนอกระบบประกันสังคมว่า รพ.ยันฮี ที่ออก เพราะต้องการเป็นรพ.เฉพาะทาง ส่วนรพ.เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ มี รพ.การุญเวชที่อยู่ห่างกัน 300 เมตร ซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกัน จึงให้รพ.การุญเวชรับประกันสังคมเพียงแห่งเดียว ส่วนที่รพ.ศรีระยอง จ.ระยองออกเพราะจำนวนผู้ประกันตนน้อยเกินไป แต่ก็มีรพ.ที่อยู่ใกล้ๆ กันรองรับอยู่

 

ทั้งนี้ สปส.ได้แจ้งให้ผู้ประกันตนทราบเพื่อเปลี่ยนรพ.ใหม่ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 หากใครไม่แจ้งเปลี่ยนทางสปส.จะจัดรพ.ให้เองโดยเลือกที่ใกล้กับสถานประกอบการ หากไม่สะดวกก็ขอเปลี่ยนได้หลังวันที่ 1 ม.ค.-31 มี.ค.2561 อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ 2561 มีรพ.เอกชน เข้ามารับสิทธธิประกันสังคม 2 แห่ง คือรพ.เมโย หรือที่เปลี่ยนชื่อเป็นรพ.เปาโล เกษตรและรพ.มิชชั่น

นพ.วีระพันธ์ ลีธนะกุล ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 13 กทม. กล่าวว่า ขณะนี้ผู้ป่วยบัตรทองที่มีสิทธิในรพ.เอกชนดังกล่าวยังสามารถรับบริการได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

ซึ่งในส่วนผู้มีสิทธิ์ที่รพ.มเหสักข์เปิดให้ประชาชนแจ้งความจำนงเปลี่ยนรพ.ได้ที่รพ.มเหสักข์ตั้งแต่วันที่ 1-15 กันยายน 2560 หรือสอบถามสายด่วนสปสช. 1330 ขณะนี้มีรพ.รองรับแล้วร้อยละ 80 เหลืออีกร้อยละ 20 ซึ่งคาดว่าจะเรียบร้อย ไม่มีปัญหาอะไร ส่วนอีก 3 แห่ง เบื้องต้น รพ.แพทย์ปัญญาได้ประสานหารพ.ใหม่แล้ว อีก 2 แห่ง คือ รพ.วิภารามปากเกร็ด และรพ.บางนา 1 อยู่ระหว่างดำเนินการ

ใส่ความเห็น