ทำได้จริง ! ต้นหอม ปลูกแล้ว ปลดหนี้ 20 ล้าน ใน 4 ปี ทำได้จริง ! มีคลิป

วิธีปลูกหอมแดงและกระเทียมแบบอินทรีย
การเพาะปลูกต้นหอมนั้นทำได้ 2 วิธี คือ ใช้หัวปลูก หรือใช้เมล็ดหว่าน แต่การใช้เมล็ดจะประหยัดกว่า ใช้เวลาในการปลูก 45 วัน แต่ที่นิยมปลูกจะใช้หัวปลูกเพราะระยะเวลาการเก็บเกี่ยวจะใช้เวลาประมาณ 30-32 วันต้องรดน้ำทั้งเช้าเย็น จนเมื่อต้นเริ่มมีใบยื่นยาว ลดน้ำลงเหลือเพียงวันละครั้ง เคล็ดลับปลูกต้นหอมให้งามอยู่ที่การคลุมดินให้คงความชื้นไว้ แต่ระบายน้ำได้ดี โดยการนำเอาฟางแห้ง หญ้าแห้ง เปลือกถั่วลิสง หรือแกลบดิน คลุมหน้าดินไว้ ต้นหอมโตเต็มที่สามารถนำมาใช้งานได้ สูงประมาณ 1 ฟุตกว่าๆ ก็ถอนมาได้เลย

ขั้นตอนการปลูกหอม
เริ่มต้นจากการเตรียมดินก่อนที่เราจะเริ่มปลูกเราควรเตรียมดิน อย่างน้อย 1 อาทิตย์ โดยไถพรวนดิน ภายในอาทิตย์นั้นๆ 2 ครั้ง โดย3 วันไถครั้งหนึ่ง เมื่อเตรียมดินเสร็จแล้วเราก็เริ่มลงมือปลูกเลย

สิ่งที่ต้องเตรียม
1.พันธ์หอมแบ่ง
2.ฟางข้าว หรือ แกลบ
3.อุปกรณ์ทำแปลงผัก เช่น จอบ คราด

เมื่อเราเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างแล้วเรามาลงมือเลย
1.เริ่มจากการไถแปลงขนาดกว้าง 1.5 เมตร ความยาวแล้วแต่ความสะดวกในการรดน้ำ
2.เมื่อไถเสร็จเราก็เริ่มเขี่ยแปลงโดยใช้คราด ให้ดินสม่ำเสมอกัน
3.เมื่อแปลงเรียบดีแล้ว ก็ลงมือ ปักพันธ์ หอมลงในดินเลย ก่อนที่เราจะปักลงเราควรแกะกรีบหอมออกก่อน ระยะห่างระหว่างหัวประมาณ 3×3 ซม
4.เมื่อปักพันธ์หอมเสร็จเราก็นำฟางข้าว หรือ ว่า แกลบ มาคุมแปลง เพื่อดูซับความชื่น ในแปลงผัก
5. หลังจากนั้นเราก็รดน้ำ เช้า-เย็น
6. เมื่อผักเริ่มงอกและลำต้นยาว ประมาณ 3 ซม ระยะนี้จะใช้เวลา 10 วัน ให้เราเริ่มใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 ปุ๋ย ชีวภาพ หรือ เคมีก็ได้ ถ้าเป็นเคมี แนะนำ สูตร 16-8-8 และก็ฉีดฮอร์โมน หรือ EM

วิธีหมักขี้หมูปลูกชีวภาพ

การหมักน้ำขี้หมูแช่ถังที่ 1 แช่ขี้หมูแห้ง 10 กิโลกรัม (ขี้หมูใส่ถุงผ้า ถุงละ 2 กก. 2 ถุง และ 3 กก. 2 ถุง รวม 4 ถุง) ผสมน้ำ 100 ลิตรในถังขนาด 200 ลิตร ปิดปากถังด้วยมุ้งดำ หรือกระสอบ เพื่อป้องกันแมลงวันมาวางไข่
แช่ถังที่ 2 แช่ขี้หมูแห้ง 10 กิโลกรัม (ขี้หมูใส่ถุงผ้า ถุงละ 2 กก. 2 ถุง และ 3 กก. 2 ถุง รวม 4 ถุง) ผสมน้ำ 100 ลิตรในถังขนาด 200 ลิตร ปิดปากถังด้วยมุ้งดำ หรือกระสอบ เพื่อป้องกันแมลงวันมาวางไข่ (เวลาแช่ ถุงใส่ขี้หมูต้องจมน้ำ ให้แบ่งเป็น หลายๆ ถุง สำหรับการแช่ใน 1ถัง เพื่อไม่ให้แน่นเกินไป)

ขณะแช่ไม่ต้องกวน ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง สีน้ำที่ได้จะเป็นสีโค้กหรือสีน้ำตาลเข้ม ถึงจะใช้ได้ ถ้าน้ำสียังใส ให้แช่ต่อจนกว่าสีจะเข้มห้ามหมักเกิน 24 ชั่วโมง เพราะว่า กลิ่นจะแรง และเอาไปฉีดแล้วโอกาสใบไหม้ค่อนข้างสูง

การกรอง

ถังที่ 1 เอาถุงขี้หมูขึ้น ให้กรองน้ำหมักหัวเชื้อด้วยผ้าขาวบางก่อนนำไปใช้เพื่อไม่ให้มีจุลินทรีย์ ใส่ถัง 100 ลิตร ไว้เพื่อรอผสม

ถังที่ 2 เอาถุงขี้หมูขึ้น ให้กรองน้ำหมักหัวเชื้อด้วยผ้าขาวบางก่อนนำไปใช้เพื่อไม่ให้มีจุลินทรีย์ ใส่ถัง 100 ลิตร ไว้เพื่อรอผสม

น้ำสกัดมูลสุกรส่วนใสสามารถหมักเก็บไว้ใช้ได้นานซึ่งจะทำให้น้ำสกัดใสยิ่งขึ้น และมีธาตุอาหารในรูปที่พืชสามารถใช้ประโยชน์ได้ในปริมาณมากยิ่งขึ้น การทำน้ำสกัดมูลสุกรจะทำให้ประหยัดกว่าการใช้มูลสุกรเป็นปุ๋ยทางดินโดยตรง เนื่องจากมูลสุกรแห้ง 1 กิโลกรัมทำน้ำสกัดได้ประมาณ 10 ลิตร และเจือจางต่อไปได้เป็น 100-200 ลิตร

วิธีใช้ ใช้น้ำสกัดมูลสุกรอัตราส่วน 1 ลิตร เติมน้ำให้ได้ 20 ลิตร ผสมนมหรือกะทิ 1 แก้ว ฉีดพ่นทุกๆ 7 วัน ศัตรูพืชของหอม หนอนหลอดหอม
วิธีกำจัดหนอนหลอดหอม
– รากหนอนตายหยากแห้ง 200 กรัม หรือ รากหนอนตายหยาก 4 กก.
– น้ำสะอาด 1 ลิตร หรือ น้ำสะอาด 20 ลิตร

วิธีการทำ
สับรากหนอนตายหยากให้เป็นชิ้นเล็กๆ ก่อนจะนำไปหมักในน้ำ 1 ลิตร/หนอนตายหยาก 200 กรัม หรือ น้ำ 20 ลิตร/หนอนตายหยาก 4 กก. หมักค้างไว้ 1 คืนแล้วกรองเอากากทิ้ง ก่อนจะนำน้ำหมักที่ได้ไปใช้ฉีดพ่นในแปลงพืชผัก

 

การนำไปใช้ :
ใช้ในอัตรา 200 CC / น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นช่วงเย็น ขณะที่ไม่มีแดดหรือฝน จะสามารถป้องกันกำจัดหนอนหลอดหอมได้เป็นอย่างดี

คำแนะนำ :
** ควรใช้น้ำหมักในอัตราที่ต่ำสุด-สูงสุดในการกำจัดหนอนหลอดหอม ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการปรับตัว/การดื้อยาของหนอนชนิดดังกล่าว

สูตรการทำสารกำจัดศัตรูพืช (เพลี้ยแป้ง, หนอนชอนใบ, โรคใบด่าง)

ส่วนผสม
1.เหล้าขาว 40 ดีกรี 2 ลิตร
2.น้ำส้มสายชู 5% 1 ลิตร
3.หัวเชื้อจุลินทรีย์ 1 ลิตร
4.กากน้ำตาล 1 ลิตร
5.น้ำสะอาด 10 ลิตร

วิธีทำ
1.นำกากน้ำตาลผสมน้ำเขย่าให้เข้ากัน ใส่เหล้าขาวและน้ำส้มสายชูลงไป
2.ใส่หัวเชื้อจุลินทรีย์คนให้เข้ากัน
3.ปิดภาชนะให้สนิท หมักไว้ 10-15 วัน
4.เขย่าภาชนะทุกวันเพื่อไม่ให้เกิดการนอนก้น เปิดฝาระบายก๊าซหลังจากเขย่า
เมื่อครบกำหนดสามารถนำไปใช้เพื่อขับไล่แมลงป้องกันโรคพืชบางชนิด เช่น
โรคใบหงิก โรคใบด่าง เพลี้ยแป้ง หนอนชอนใบ เป็นต้น

วิธีใช้
1.นำไปใช้ในอัตราส่วน 10-50 ซีซี (1-5 ช้อนโต๊ะ) ผสมน้ำสะอาด 5-10 ลิตร
2.ฉีดพ่นให้ชุ่ม และให้ทั่วถึงทั้งนอกและในทรงพุ่ม
3.ใช้กับพืชผัก ทุกๆ 3 วัน สลับกับการพ่นปุ๋ยน้ำ
4.ใช้กับพืชไร่ พืชสวน ทุกๆ 3-7 วัน สลับกับการพ่นปุ๋ยน้ำ
5.ผสมกับกากน้ำตาลหรือนมสด เป็นสารจับใบ

วิธีทำหัวเชื้อจุลินทรีย์

สูตรนี้ทำจากตาสับปะรด

ส่วนผสม
1.ตาสับปะรด 3 ส่วน
2.กากน้ำตาล 1 ส่วน
3.น้ำมะพร้าว 1 ส่วน
4.รำละเอียดเล็กน้อย

วิธีทำ
1.ปอกเปลือกสับปะรดให้ติดตาจากผลสับปะรดสุก จำนวน 3 ส่วน
2.สับให้ละเอียดแล้วนำไปผสมกากน้ำตาล 1 ส่วน
3.นำส่วนผสมทั้งสองคลุกเคล้าให้เข้ากัน
4.เติมน้ำมะพร้าว 1 ส่วนลงไป
5.ผสมรำละเอียดเล็กน้อย
6.นำส่วนผสมทั้งหมดใส่ในภาชนะที่ไม่ใช่โลหะ ปิดทิ้งไว้ 7-10 วัน
7.ถ้าน้ำหมักมีกลิ่นเหม็นให้เพิ่มกากน้ำตาลลงไปพอสมควร คนให้เข้ากันจนกลิ่นหายไป
8.กรองเอาน้ำมาใช้เป็นหัวเชื้อเพื่อหมักสมุนไพรกำจัดแมลง
เมื่อหอมมีอายุ 30-32 วัน เราก็เริ่มเก็บได้

คลิปวีดีโอ

https://www.youtube.com/watch?time_continue=113&v=XbO08QjAb80

 

เคดิตรูปภาพปลูกหอมบ้านนาประเสริฐ
เรียบเรียงโดยนายเกษตร เกร็ดความรู้

ใส่ความเห็น