ใครแต่งงานแล้วแชร์เก็บไว้เลย! ใช้ความรุนแรงในครอบครัว เจอคุก 6 เดือน!

 

ความรุนแรงในครอบครัว ไม่ว่าจะผัวซ้อมเมีย เมียซ้อมผัว ก็ไม่ควรจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นทั้งนั้น แต่ถ้าหากได้เกิดขึ้นแล้ว ฝ่ายที่ลงมือจะต้องโทษอะไรมั้ย?

 

 

คำตอบคือมีความผิดและต้องโทษด้วยครับ ความผิดที่ว่า ต้องโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 6 พัน หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม พรบ. คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550
สรุป ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ความรุนแรงกับคนในครอบครัว โดยความผิดข้อหานี้สามารถยอมความกันได้ มีอายุความ 3 เดือน ซึ่งสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่มีความสำคัญมากที่สุด

ดังคำกล่าวที่ว่า เด็กในวันนี้ คือผู้ใหญ่ในวันหน้า ถ้าครอบครัวรักใคร่สามัคคีกันดี พ่อแม่มีเวลาสั่งสอนลูก ก็ยากที่เด็กจะโตไปมีปัญหาครับ

ที่มา – http://www.thaijobsgov.com/jobs=60807

ใส่ความเห็น