ข่าวด่วน ข่าวดี ! บ้านประชารัฐ ไฟเขียวให้ผ่อน เดือนละ 1000 บาท เท่านั้น (รายละเอียด)

 

ข่าวด่วน ข่าวดี สำหรับคนที่มีรายได้น้อย  หากเป็นลูกจ้างไม่ประจำ แต่ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์อะไรมาก่อนให้มีที่อยู่อาศัยไม่เกิน 1500000 บาท  ก็สามารถยื่นกู้ได้ที่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส่วนรายละเอียดไปดูพร้อมๆ กันเลย

ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และธนาคารอาคารสงเคราะห์ จะแบ่งวงเงินกู้โครงการบ้านประชารัฐเป็นสองส่วน คือ วงเงินกู้ไม่เกิน 7 แสนบาทและวงเงินกู้ระหว่าง 7 แสน ถึง 1.5 ล้านบาทเลยทีเดียวให้เยอะอยู่นะเนี๊ยะ

 

 

เงื่อนไข ธนาคารออมสิน

1.วงเงินกู้ไม่เกิน 7 แสนบาท ใช้อัตราดอกเบี้ย ในปีที่ 1 ดอกเบี้ย 0% ผ่อน 3,000 บาท/เดือน /ปีที่ 2-3 ดอกเบี้ย 2% ผ่อน 3,000 บาท/เดือน /ปีที่ 4-6 ดอกเบี้ย 5% ผ่อน 4,000 บาท/เดือน และปีที่ 7-30 ดอกเบี้ยลอยตัว (MRR) -1.475% ผ่อน 4,000 บาท/เดือน (ข้อมูลเฉพาะธนาคารออมสิน)

2.วงเงินกู้ระหว่าง 7 แสน – 1.5 ล้านบาท ใช้อัตราดอกเบี้ย ในปีที่ 1-3 ดอกเบี้ย 3% ผ่อน 7,200 บาท/เดือน /ปีที่ 4-6 ดอกเบี้ย 5% ผ่อน 8,600 บาท/เดือน และปีที่ 7-30 ดอกเบี้ยลอยตัว (MRR) -1.475% ผ่อน 9,100 บาท/เดือน (ข้อมูลเฉพาะธนาคารออมสิน)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนพิเศษสำหรับกรณีวงเงินสินเชื่อเพื่อซื้อหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัย ราคาไม่เกิน 7 แสนบาทต่อหน่วย และกรณีวงเงินสินเชื่อเพื่อซ่อมแซมและ/หรือต่อเติมอาคารวงเงินไม่เกิน 5 แสนบาทต่อหน่วย คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ดังนี้
ปีที่ 1 = 0.00% ต่อปี
ปีที่ 4 – ปีที่ 6 = 5.00% ต่อปี
ปีที่ 7 – ปีที่ 30 อัตราดอกเบี้ยลอยตัว = MRR-0.75% ต่อปี

(2) อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนสำหรับกรณีวงเงินสินเชื่อเพื่อซื้อหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัย ราคามากกว่า 7 แสนบาท แต่ไม่เกิน 1.5 ล้านบาทต่อหน่วย คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ดังนี้
ปีที่ 1 – ปีที่ 3 = 3.00% ต่อปี
ปีที่ 4 – ปีที่ 6 = 5.00% ต่อปี
ปีที่ 7 – ปีที่ 30 อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
– กรณีลูกค้ารายย่อย = MRR-0.75% ต่อปี
– กรณีลูกค้าสวัสดิการ = MRR-1.00% ต่อปี

ขั้นตอนการสมัครโครงการ
1.สมัครโครงการบ้านประชารัฐ ธนาคารที่ร่วมโครงการ เอกสารสมัคร (ข้างล่าง)
2.เข้าเวปไซต์ http://www.google.co.th ค้นหาคำว่า ทรัพย์สินรอการขาย
2.1.ธนาคารออมสิน http://properties.gsb.or.th/properties/index.php
2.2.ธนาคารกรุงไทย www.ktb.co.th/npa
2.3.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbhomecenter.com/ghb
3.ค้นหาและจดเลขที่ทรัพย์สินที่สนใจ ในวงเงินที่กำหนด
4.โทรสอบถามธนาคารที่ร่วมโครงการ

 

เอกสารการใช้สมัครเข้าร่วมโครงการ
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2559 จนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ 2ปี – 23 มีนาคม 2561 (ธนาคารออมสิน)
1.สำเนาบัตรบัตรประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่อาศัย
3.หนังสือรับรองเงินเดือน (ตัวจริง)
4.สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน

 

ใส่ความเห็น