เปิดโผ 8 อาชีพ เสี่ยงตกงาน เพราะผลพวงจากยุคไทยแลนด์ 4.0

อ่านด่วน ! เปิดโผ 8 อาชีพ เสี่ยงตกงาน เพราะผลพวงจากยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

 

หลังจากที่รัฐบาลชุดปัจจุบันได้ชูนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การค้า และภาคบริการของประเทศ โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพื่อยกระดับเป็นประเทศที่มีรายได้สูงในปี 2579 นั้น

เกี่ยวกับเรื่องนี้ วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 นายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย หรืออีคอนไทย เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า อีคอนไทย ได้ประเมินเบื้องต้น พบว่ามี 8 อาชีพที่เสี่ยงตกงานจากเทคโนโลยี 4.0 หากไม่ปรับเปลี่ยนองค์กรให้สอดคล้องกับบริบท ดังนี้

1. พนักงานขายปลีกหน้าร้าน, ในห้างโมเดิร์นเทรดต่าง ๆ และพนักงานขายตรง

2. พนักงานโรงแรม

3. พนักงานที่เกี่ยวข้องกับสถาบันทางการเงิน

4. แรงงานในอุตสาหกรรม

5. แรงงานในภาคโลจิสติกส์

6. บุรุษพยาบาลดูแลคนสูงวัยหรือผู้ป่วย

7. คนขับรถยนต์ทั้งรถยนต์และรถบรรทุก

8. เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในภาคธุรกิจต่าง ๆ

ในความจริงแล้วมีมากกว่า 8 อาชีพที่มีความเสี่ยง ซึ่งความเสี่ยงนอกเหนือจากนี้ ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น คิดเป็นสัดส่วน 80% ของมูลค่าการส่งออกของไทยที่ส่วนใหญ่ยังอยู่ในยุค 2.0-2.5 ทั้งนี้ ในสัดส่วน 80% ดังกล่าว มี 25% ที่มีความเปราะบางมาก เพราะยังไม่มีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีมากนัก ทำให้กระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน เห็นได้จากการส่งออกสินค้าของกลุ่มนี้มีการติดลบในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา พบว่ามี 10 อุตสาหกรรม เช่น สิ่งทอ รองเท้า ผ้าผืน เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องหนัง หัตถอุตสาหกรรม เครื่องไมโครเวฟ และสื่อสิ่งพิมพ์ ในอุตสาหกรรมเหล่านี้หากไม่มีการปรับตัวโอกาสคนจะตกงานมากขึ้น

ทั้งนี้ในช่วงรอยต่อยุค 4.0 นี้ ประเทศไทยจำเป็นต้องปฏิรูปภาคแรงงานให้ก้าวผ่านไปสู่การแข่งขันทางเศรษฐกิจที่รุนแรงขึ้น

โดยเรื่องแรก ต้องส่งเสริมค่านิยมเรียนสายอาชีวะ เพราะเป็นที่ต้องการ และเป็นแรงงานสำคัญ

เรื่องที่ 2 ภาคแรงงานของไทยจากผู้มีงานทำ 37.4 ล้านคน มีแรงงานอายุ 49 ปีขึ้นไป อยู่ในระบบมากถึง 46% และในสัดส่วนดังกล่าว พบว่า 50.5% มีการศึกษาไม่เกินระดับประถม ในจำนวนนี้แรงงาน 1.2 ล้านคน ไม่มีการศึกษา ประเด็นนี้รัฐบาลต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษว่าจะพัฒนาอย่างไร จะไปวางไว้ตรงไหน

นอกจากนี้ เรื่องที่ 3 ผู้ประกอบการ SME ไม่ค่อยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเสริมทักษะความรู้ให้แรงงานของตน

ส่วนเรื่องที่ 4 องค์กรที่เกี่ยวกับแรงงานต้องปฏิรูปบทบาทในการยกระดับพัฒนาแรงงานให้มีทักษะเพิ่มหรือเปลี่ยนทักษะใหม่ให้สอดคล้องกับไทยแลนด์ 4.0 และสังคมแรงงานสูงอายุ

และเรื่องที่ 5 กระทรวงแรงงานต้องเลิกยึดติดกับการเป็นกระทรวงด้านสังคม และปรับตัวเชิงรุกเป็นกระทรวงด้านเศรษฐกิจ โดยที่ต้องทำก่อนคือเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้ดูทันสมัยเพื่อก้าวผ่านไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

 

ขอบคุณเรื่องจาก  sabaiclub.com

ใส่ความเห็น