ปลูกฟ้าทะลายโจรรายได้เดือนละ กว่า 2 หมื่น ทำได้ไง ไปดูกัน…

 

นายสมัยคูณสุขที่ปรึกษากลุ่มสมุนไพรบ้านดงบังหมู่6ต.ดงขี้เหล็กอ.เมืองปราจีนบุรีกล่าวว่า“กลุ่มสมุนไพรบ้านดงบังเป็นแหล่งวัตถุดิบผลิตสมุนไพรส่งจำหน่ายรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรสมุนไพรฟ้าทะลายโจรในชุมชนพื้นบ้านใช้กันมานานแล้วใช้อยู่ประจำเวลาชาวบ้านเป็นหวัดไข้ไอไปต้มกินหรือเคี้ยวกินสดๆอาการป่วยก็หายวิธีพื้นบ้านในสมัยก่อนเวลาเดินเข้าป่าจะเก็บมากินเวลาเข้าป่ามีต้นอ่อนบ้างต้นแก่บ้างแต่ปัจจุบันในการเก็บเกี่ยวจะเลือกเก็บระหว่างภูมิปัญญาชาวบ้านร่วมกับผลวิจัยเภสัชกรรพ.เจ้าพระอภัยภูเบศร

“การเก็บเกี่ยวสมุนไพรฟ้าทะลายโจรต้องเก็บหลังปลูกตั้งแต่อายุ3–4เดือนหรือออกดอก30–40เปอร์เซ็นต์จึงเก็บเกี่ยวได้ตัดเหนือดิน1ฝ่ามือนำมาล้างหั่นต้มกินโดยเก็บก่อนเที่ยงช่วงแดดจัดสารสำคัญทางยาจะออกฤทธิ์สูงชาวบ้านจะนำมาต้ม10–20นาทีมีสีออกเขียวรสขมมากใช้ประมาณ1กำมือมาต้มที่ใช้ตั้งแต่บรรพบุรุษ”

นายสมัยกล่าวต่อไปว่าการปลูกจะปลูกเกษตรอินทรีย์นำเมล็ดพันธุ์ลงแปลงกล้าเมื่อมีใบแท้หลังงอกเกือบ3 ใบจึงแยกลงแปลงรดน้ำดูแลเหมือนผักทั่วไปจากนั้น15วันให้ปุ๋ยคอกดูแลเหมือนพืชผักทั่วไปสำหรับกลุ่มดงบังจะปลูกหลากหลายใช้ประโยชน์ร่วมแบ่งเป็นไม้สูงไม้คลุมดินหลังเก็บเกี่ยวจากแปลงจะนำมาคัดล้างน้ำสะอาดรวม3ครั้งมาผึ่งสะเด็ดน้ำนำมาหั่นเข้าโรงตากเข้าโรงตากเมื่อแห้งแล้ว2–3วันนำมาเข้าตู้อบไฟฟ้าอุณหภูมิไม่เกิน70องศาจากนั้นจะนำไปที่โรงเก็บสมุนไพรเพื่อรอส่งจำหน่ายที่รพ.จ้าพระยาอภัยภูเบศรต่อไป

“การจำหน่ายสมุนไพรฟ้าทะลายโจรอบแห้งนี้ในกลุ่มสมุนไพรบ้านดงบังที่ผลิตตามอัตราความต้องการของรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรราคาจำหน่าย150บาท/กก.โดยในการผลิตสมุนไพรนี้สมาชิกทั้งหมดรวม13ครอบครัวต่างมีรายได้เฉลี่ยเดือนละกว่า25,000บาท/เดือนขึ้นไป”นายสมัยกล่าวในที่สุด

ฟ้าทลายโจรที่ศรีราชาขายดี

ที่ร้านจำหน่ายสมุนไพรเขตเทศบาลเมืองศรีราชาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนายดิลกพิมส์สกุลผู้ประกอบการร้านขายยาสมุนไพรกล่าวว่าในแต่ละวันช่วงนี้มีประชาชนมาถามหาซื้อยาสมุนไพรที่มีฤทธิ์แก้หวัดสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายอย่างฟ้าทะลายโจรเพิ่มขึ้นมากสำหรับฟ้าทะลายโจรเป็นสมุนไพรที่มีรสขมในปัจจุบันได้มีการนำฟ้าทะลายโจรมาทำเป็นยาลูกกลอนหรือใส่แคปซูลเพื่อความสะดวกในการกินหลังจากที่ประชาชนทราบว่าฟ้าทะลายโจรสามารถสร้างภูมิคุ้มกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ทำให้ฟ้าทะลายโจรขายดีจนแทบไม่พอขาย