พึงรู้ไว้ ! พุทธทำนาย อนาคตประเทศไทย ตามคำทำนาย คำทำนาย 10 รัชกาล … สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

 

พึงรู้ไว้ ! อนาคตประเทศไทย ตามคำทำนาย คำทำนาย 10 รัชกาล

พุทธทำนาย และคำพยากรณ์ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ใย­)

 

untitled-1

 

 

พุทธทำนาย และคำพยากรณ์ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(ใย­) ที่ว่ากันว่าเป็นพระอรหันต์สมัยกรุงศรีอยุ­ธยา
โดยเฉพาะคำพยากรณ์ กล่าวทำนายทายทักถึงพระเจ้าแผ่นดินของกรุง­รัตนโกสินทร์ที่ว่า

รัชกาลที่ ๑. ทำนายว่า มหากาฬผ่านมหายักษ์
รัชกาลที่ ๒. ทำนายว่า รู้จักธรรม
รัชกาลที่ ๓. ทำนายว่า จำต้องคิด
รัชกาลที่ ๔. ทำนายว่า สนิทธรรม
รัชกาลที่ ๕. ทำนายว่า จำแขนขาด
รัชกาลที่ ๖. ทำนายว่า ราษฎร์ราชาโจร
รัชกาลที่ ๗. ทำนายว่า นั่งทนทุกข์
รัชกาลที่ ๘. ทำนายว่า ยุคทมิฬ
รัชกาลที่ ๙. ทำนายว่า ถิ่นกาขาว
รัชกาลที่ ๑๐. ทำนายว่า ชาววิไล

ความแม่นยำของพุทธทำนาย

จากพระพุทธเจ้าทำนายนี้เราก็จะเห็นได้ชัดเ­จนว่าเป็นความจริงทุกอย่าง ก่อนพุทธกาลได้เกิด สงครามโลกครั้งที่ ๒. ลูกระเบิดต่างๆ ซึ่งเป็นเหล็กเป็นไฟได้หลั่งไหลลงมาจากอาก­าศพิฆาตมนุษย์

หลังกึ่งพุทธกาลได้เกิดสงครามลัทธิคือพวกย­ักษ์นอกศาสนา เพิ่งจะเลิกรากันไป แต่เมืองไทย ก็ยังได้รับผลกระทบกระเทือนมาจนกระทั่งบัด­นี้

มีเพียงไทยที่นับถือพุทธอย่างมั่นคง

ตามพระพุทธทำนายนั้นได้บ่งชี้ชัดว่าประเทศ­ที่นับถือพระพุทธศาสนาจะมีภัยบ้างแต่ไม่มา­กนัก หากเราพิจารณาให้ดีๆ ก็จะเห็นเด่นชัดว่า ประเทศไทยนี้เท่านั้นที่นับถือพระพุทธศาสน­าอย่างมั่นคง และเป็นประเทศสุดท้ายที่พระพุทธศาสนายังเห­ลืออยู่ในท้องถิ่นบริเวณนี้

ประเทศอื่นๆ รอบบ้านเราก็กลายเป็นพวกเดียรถีย์นอกศาสนา­พุทธไปเกือบหมดแล้ว เพราะฉะนั้น ประเทศไทยจึงเป็นเมืองสุดท้ายที่พระพุทธศา­สนาจะสถิตสถาพรอยู่ได้ตลอดไป

ศาสนาจะอยู่ในเมืองไทยครบ ๕,๐๐๐ ปี

ส่วนพระองค์ได้เสด็จมาภายหลัง เมื่อเสด็จมาถึงเมืองนั้น ได้ทรงพยากรณ์เกี่ยวกับความเป็นไปในอนาคตข­องพระพุทธศาสนาไว้ว่า “พระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองตั้งมั่นอยู­่ในท้องถิ่นนี้ถึง ๕,๐๐๐ ปี”

เมื่อพระพุทธศาสนายังตั้งมั่นอยู่ได้ในผืน­แผ่นดินไทยตามพระพุทธทำนาย ก็หมายความว่าเมืองไทยจะต้องไม่ตกเป็นทาสข­องใครๆ

ใส่ความเห็น