ข่าวดี ! เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย (รับราชการ) ท้องถิ่น ปี 2559….รับสมัครต.ค.-ธ.ค.59

 

ข่าวดี ! เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย (รับราชการ) ท้องถิ่น ปี 2559….รับสมัครต.ค.-ธ.ค.59

 

 

picture-3-32762

 

หลายๆ ท่านคงจับตารอ! และเตรียมตัวสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  เป็นที่แน่นอนแล้วว่า เปิดสอบแน่นอน ตามข้อมูลในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีแสดงความประสงค์ร้องขอให้ กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขันแทรในตำแหน่งต่างๆ รวม 105 ตำแหน่ง รวม 3,415 อัตรา

โดยแบ่งเป็น 1. ประเภททั่วไป จำนวน 76 ตำแหน่ง รวม 1,762 อัตรา 2. ประเภทวิชาการ จำนวน 29 ตำแหน่ง รวม 1,653 อัตรา และมีขั้นตอนการเตรียมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ ปี 2559 ดังนี้

ตุลาคม-ธันวาคม 2559 = เปิดรับสมัคร
ธันวาคม 2559 = ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
มกราคม 2560 = จัดสอบ ณ ศูนย์สอบ
มกราคม 2560 = ประกาศผลสอบ

 

ขอบคุณเว็บไซต์ ครูวันดี ที่ได้ขอนำเสนอสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ในจังหวัดต่างๆ “ที่มีการร้องขอให้ กสถ. ดำเนินการจัดสอบแทน” ว่าถูกต้องหรือไม่ รวมถึงแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีตำแหน่งว่างและยังไม่ได้ร้องขอ และมีความประสงค์ให้ กสถ.ดำเนินการสอบแข่งขันแทน จัดส่งคำร้องขอ รายงานให้สำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต.

 

อ่านเพิ่มเติมที่  www.naarn.com/10387/

 

ใส่ความเห็น