กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุฯ จำนวน 10 อัตรา สมัคร 4 – 18 พฤศจิกายน 2559

 

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุฯ จำนวน 10 อัตรา สมัคร 4 – 18 พฤศจิกายน 2559

 

picture-3-33204

 

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมท่าอากาศยาน กรมท่าอากาศยาน ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างขั่วคราวตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่กองก่อสร้างและบำรุงรักษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) ตำแหน่งวิศวกร (ปฏิบัติงานทางด้านไฟฟ้า)

ระดับการศีกษา :  ปริญญาตรี

สาขาวิชา :  วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาไฟฟ้า, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์, ทางเทคโนโลยีสารสรเทศ

รายละเอียดเพิมเติม :  ตำแหน่งวิศวกร (ปฏิบัติงานทางด้านไฟฟ้า) บรรจุครั้งแรก จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท

 

2) ตำแหน่งวิศวกร (ปฏิบัติงานทางด้านเครื่องกล)

ระดับการศีกษา:  ปริญญาตรี

สาขาวิชา:  สาขาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล

รายละเอียดเพิมเติม:  ตำแหน่งวิศวกร (ปฏิบัติงานทางด้านเครื่องกล)

บรรจุครั้งแรก จำนวน ๑ อัตรา

อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท

 

3) ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ปฏิบัติงานทางด้านโยธา)

ระดับการศีกษา:  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สาขาวิชา:  สำรวจออกแบบ, เขียนแบบ, ก่อสร้างบำรุงรักษาโครงการก่อสร้างต่อ

รายละเอียดเพิมเติม:  ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ปฏิบัติงานทางด้านโยธา)

บรรจุครั้งแรก จำนวน ๒ อัตรา

อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท

 

4) ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ปฏิบัติงานทางด้านไฟฟ้า)

ระดับการศีกษา:  คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สาขาวิชา:  ไฟฟ้าสื่อสาร, ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดเพิมเติม:  ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ปฏิบัติงานทางด้านไฟฟ้า)

บรรจุครั้งแรก จำนวน ๒ อัตรา

อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท

 

5) ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ปฏิบัติงานทางด้านเครื่องกล)

ระดับการศีกษา:  ประกาศนียบัตรวิชชาชีพชั้นสูง

สาขาวิชา:  เครื่องกล, ช่างยนต์

รายละเอียดเพิมเติม:  ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ปฏิบัติงานทางด้านเครื่องกล)

บรรจุครั้งแรก จำนวน ๒ อัตรา

อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท

 

6) ตำแหน่งพนักงานธุรการ

ระดับการศีกษา:  ประกาศนียบัตรวิชชาชีพชั้นสูง

สาขาวิชา:  ทุกสาขาวิชา

รายละเอียดเพิมเติม :  ตำแหน่งพนกงานธุรการ บรรจุครั้งแรก จำนวน ๒ อัตรา

อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเสือกสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต https://airports.job.thai.com/

ตั้งแต่วันที่ ๔ – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เวันวันหยุดราชการ

อ่านต่อได้ที่ : http://www.kruwandee.com/news-id33204.html

ใส่ความเห็น