เคยไปยัง ? อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว มหัศจรรย์ป่าเปลี่ยนสี ต้นกำหนดของลำธารสายยาว

เคยไปยัง ? อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว มหัศจรรย์ป่าเปลี่ยนสี ต้นกำหนดของลำธารสายยาว

 

34

สถานที่ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ตั้งอยู่ในอำเภอหล่มเก่า อำเภอหล่มสัก อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ และอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ที่นี่เป็นเขตกั้นระหว่างภาคอีสานและภาคเหนือ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวเป็นสถานที่ที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่ง ลักษณะโดยทั่วไปเป็นเทือกเขาสูงยาวผ่านจังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดเพชรบูรณ์

 

38_20100405194008

 

อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว เป็นต้นกำหนดของลำธารสายยาว

อาทิ แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำพอง แม่น้ำเลย ห้วยขอนแก่น ห้วยน้ำเขิญ ซึ่งไหลลงสู่เขื่อนอุบลรัตน์ และเขื่อนจุฬาภรณ์ ที่นี่มีทัศนียภาพที่มีความงดงามอีกหลายแห่ง มีเนื้อที่ราวๆ 966 ตารางกิโลเมตร อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวอยู่ในเทือกเขาที่ซับซ้อน เป็นรอยต่อของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ที่นี่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี และมีความหลากหลายทางชีวภาพ ในแถบนี้มีป่าสนบนภูเขาสูงซึ่งให้ บรรยากาศแปลกตา จุดที่มีชื่อเสียงของอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวคือ บริเวณสวนสนภูกุ่มข้าวซึ่งมีต้นสนสามใบต่อเนื่องเป็นผืนใหญ่ อยู่ท่ามกลางทุ่งหญ้าเขียวขจี บรรยากาศนั้นโล่งสบาย บนยอดภูกุ่มข้าวถ้าหันหน้าไปทางทิศใต้จะมองเห็นอ่างเก็บน้ำเขื่อนจุฬาภรณ์ได้อย่างชัดเจน สวนวนดงแปก นั้นตั้งอยู่ไม่ไกลจากภูกุ่มข้าว จะมีต้นสนสองใบขึ้นรวมกันอย่างหนาแน่นผสมกับต้นสนสามใบ ต้นสนเหล่านี้มีอายุไม่ต่ำกว่า 100 ปี มีขนาดใหญ่และมีรูปทรงที่สวยงาม

 

 

98688f30-ab62-bb0e-a9ef-56426975bee4

 

อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งก็คือ มหัศจรรย์ป่าเปลี่ยนสี ที่ภูหลังกงเกวียนเป็นธรรมชาติช่วงต้นฤดูแล้ง ใบไม้ในป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณจะผลัดใบจากสีเขียวกลายเป็นสี เหลือง ส้ม แดง เพิ่มคววามงดงามให้กับนักท่องเที่ยวได้ชมในทุกช่วงรอบปี

ใส่ความเห็น