รู้หรือไม่? 29 ประเทศ ที่ พ่อหลวง ร.๙ เคยเสด็จฯ เยือน มีประเทศไหนบ้าง ไปดูกัน…

รู้หรือไม่? 29 ประเทศ ที่ พ่อหลวง ร.๙ เคยเสด็จฯ เยือน มีประเทศไหนบ้าง ไปดูกัน…

 

belgium-tt

 

 

การเสด็จเยือนต่างประเทศครั้งใหญ่ คือ การเสด็จพระราชดำเนินสหรัฐอเมริกา และประเทศในยุโรปรวม 14 ประเทศกับ 1 รัฐ ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน ถึง 18 พฤศจิกายน 2503 รวมแล้วกินเวลาถึง 6 เดือนด้วยกัน

 

สำหรับรายชื่อประเทศทั้งหมด ได้แก่

– สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 8–16 กุมภาพันธ์ 2503

– สหภาพพม่า ระหว่างวันที่ 2–5 มีนาคม 2503

 

 

– สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2503

– ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 19–23 กรกฎาคม 2503

– สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2503

– สาธารณรัฐโปรตุเกส ระหว่างวันที่ 22–25 สิงหาคม 2503

– ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 29–31 สิงหาคม 2503

– ประเทศเดนมาร์ก ระหว่างวันที่ 6–9 กันยายน 2503

– ประเทศนอร์เวย์ ระหว่างวันที่ 19–21 กันยายน 2503

– ประเทศสวีเดน ระหว่างวันที่ 23–25 กันยายน 2503

– สาธารณรัฐอิตาลี ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 1 ตุลาคม 2503

– นครรัฐวาติกัน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2503

– ประเทศเบลเยียม ระหว่างวันที่ 4–7 ตุลาคม 2503

– สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 11–14 ตุลาคม 2503

– ประเทศลักเซมเบิร์ก ระหว่างวันที่ 17–19 ตุลาคม 2503

– ประเทศเนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 24–27 ตุลาคม 2503

– ประเทศสเปน ระหว่างวันที่ 3–8 พฤศจิกายน 2503

– สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ระหว่างวันที่ 11–22 มีนาคม 2505

– สหพันธรัฐมลายา ระหว่างวันที่ 20–27 มิถุนายน 2505

– ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 18–26 สิงหาคม 2505

– ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 12 กันยายน 2505

– ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2506

– สาธารณรัฐจีน ระหว่างวันที่ 5–8 มิถุนายน 2506

– สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 9–14 กรกฎาคม 2506

– สาธารณรัฐออสเตรีย ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 5 ธันวาคม 2507

– สาธารณรัฐเยอรมัน ระหว่างวันที่ 22–28 สิงหาคม 2509

– สาธารณรัฐออสเตรีย ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 2 ตุลาคม 2509

– ประเทศอิหร่าน ระหว่างวันที่ 23–30 เมษายน 2510

– สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 6–20 มิถุนายน 2510

– ประเทศแคนาดา ระหว่างวันที่ 21–24 มิถุนายน 2510

– สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 8–9 เมษายน 2537

 

หลังจากนั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนต่างประเทศอีก พระองค์ประทับอยู่แต่ในประเทศไทย และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทุกภูมิภาค เพื่อทรงแก้ปัญหาทุกข์ยากให้หมดสิ้นไป

 

 

 

ใส่ความเห็น