มหัศจรรย์! ชมปรากฏการณ์ “เสาแสง” ส่องสว่างพวยพุ่งสู่ท้องฟ้า อลังการราวสวรรค์เนรมิต (ชมภาพ)

 

มหัศจรรย์! ชมปรากฏการณ์ “เสาแสง” ส่องสว่างพวยพุ่งสู่ท้องฟ้า อลังการราวสวรรค์เนรมิต (ชมภาพ)

 

กลุ่มสื่อจีนรายงาน (28 ธ.ค. ) ชาวมองโกเลียในตื่นตากับปรากฎการณ์ “เสาแสง”

 

ปรากฏการณ์ ปรากฎการณ์ “เสาแสง” ส่องสว่างพวยพุ่งสู่ท้องฟ้า (ภาพเอเจนซี)

 

เมื่อเวลาราว 19.30 ของวันจันทร์ (26 ธ.ค. ) อุณหภูมิในบริเวณเขตปกครองตนเองมองโกเลียในได้ลดลงตัวจนถึงติดลบ 20 องศาเซลเซียส ทำให้เกิดปรากฎการณ์ “เสาแสง” (Light Pillar) ส่องสว่างทั่วทั้งเมือง สวยงามราวกับว่าเป็นฉากในเทพนิยาย

ทั้งนี้ ปรากฎการณ์เสาแสงเกิดจากผลึกน้ำแข็งในอากาศสะท้อนตัวกับแสง ทำให้สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้เป็นลักษณะลำแสงพุ่งตรงขึ้นไปบนท้องฟ้า

 

ผลึกน้ำแข็งในอากาศสะท้อนตัวกับแสง ทำให้สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า (ภาพเอเจนซี)

“เสาแสง” (Light Pillar) ส่องสว่างทั่วทั้งเมือง สวยงามราวกับว่าเป็นฉากในเทพนิยาย (ภาพเอเจนซี)

ปรากฏการณ์ “เสาแสง” ส่องสว่างพวยพุ่งสู่ท้องฟ้า อลังการราวสวรรค์เนรมิต (ภาพเอเจนซี)

“เสาแสง” (Light Pillar) ส่องสว่างทั่วทั้งเมือง สวยงามราวกับว่าเป็นฉากในเทพนิยาย (ภาพเอเจนซี

“เสาแสง” (Light Pillar) ส่องสว่างทั่วทั้งเมือง สวยงามราวกับว่าเป็นฉากในเทพนิยาย (ภาพเอเจนซี)

ผลึกน้ำแข็งในอากาศสะท้อนตัวกับแสง ทำให้สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า (ภาพเอเจนซี)