เช็คด่วน !! อยากรู้ว่า…ตัวเองมีโครงกระดูกแบบไหน? วัดได้จากวิธีนี้…..

 

เช็คด่วน !! อยากรู้ว่า…ตัวเองมีโครงกระดูกแบบไหน? วัดได้จากวิธีนี้…..

 

ขนาดโครงสร้างของร่างกายคือ มวลกระดูกและมวลกล้ามเนื้อมีส่วนสำคัญในการบ่งชี้ระดับน้ำหนักตามมาตราฐาน ระดับน้ำหนักเหล่านี้เป็นข้อมูลชี้แนะสำหรับผู้คนว่าควรมีน้ำหนักเท่าไหร่

 

 

โดยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดโครงสร้างของร่างกาย ขนาดโครงสร้างของร่างกายมีสามระดับ ได้แก่ เล็ก กลางและใหญ่ แต่ละระดับแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเพศ คุณสามารถบ่งบอกได้ว่าคุณอยู่ระดับใดโดยการวัดขนาดของข้อมือดังนี้

 

พันสายวัดรอบข้อมือ (จากขวาไปซ้าย). จับปลายสายวัดและพันให้รอบข้อมือ

เพศหญิง

สาวโครงกระดูกเล็ก  ≤ 5.5 นิ้ว

สาวโครงกระดูกปานกลาง 5.6-6.5 นิ้ว

สาวโครงกระดูกใหญ่  ≥ 6.6 นิ้ว

เพศชาย

หนุ่มกระดูกเล็ก ≤ 6.5 นิ้ว

หนุ่มกระดูกปานกลาง 6.6-7.0 นิ้ว

หนุ่มโครงกระดูกใหญ่ ≥ 7.1 นิ้ว

หมายเหตุ 1 นิ้ว = 2.54 เซนติเมตร

การวัดโครงกระดูกเพื่อบ่งชี้ว่าการลดน้ำหนักจะมีผลต่อรูปลักษณ์ของคุณอย่างไร หากคุณมีโครงร่างที่ใหญ่ บางส่วนเฉพาะในร่างกาย เช่น ไหล่จะยังคงมีขนาดใหญ่ไม่ว่าน้ำหนักคุณจะลดมากแค่ไหน หากคุณมีโครงร่างที่เล็ก คุณจะรู้สึกถึงผลของการเพิ่มน้ำหนักไวกว่าคนที่มีโครงร่างปานกลางหรือใหญ่ เป็นต้น

ใส่ความเห็น