แชร์ด่วนเลย ! การประปานครหลวง เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2560

แชร์ด่วนเลย ! ถึง 15 ก.พ. 60 เท่านั้น….การประปานครหลวง เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2560

 

การประปานครหลวง เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2560 จำนวน 23 อัตรา

เปิดรับเดือน กุมภาพันธ์ 2560

ตำแหน่งที่เปิดรับ

– วิศวกร 7 อัตรา

– นักบัญชี 11 อัตรา

– ผู้ตรวจสอบ 3 อัตรา

– นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา

– นักคอมพิวเตอร์ (ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอการเรียกบรรจุ)

– นิติกร (ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอการเรียกบรรจุ)

– นักทรัพยากรบุคคล (ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอการเรียกบรรจุ)

 

 

***คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัครวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

2.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวุฒิปริญญาตรี

3.มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้

3.1 TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน (ทดสอบทักษะ Listening เเละ Reading) หรือ

3.2 TOEFL แบบ Paper Based Test (PBT) ไม่น้อยกว่า 477 คะแนน หรือ

3.3 TOEFL แบบ Internet Based Test (IBT) ไม่น้อยกว่า 53 คะแนน หรือ

3.4 IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5 คะแนน

การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซค์ https://mwa.job.thai.com