กู้ซื้อบ้านต้องทำประกันหรือไม่ ? จำเป็นไหม? คนซื้อบ้านต้องอ่าน

ประกันกู้ซื้อบ้าน จำเป็นต้องทำประกันหรือไม่

 

หลายๆคนอาจมีคำถามว่า เวลากู้ซื้อบ้าน ทำไมแบงก์พาณิชย์ต้องให้ผู้ขอสินเชื่อบ้านทำ ประกันกู้ซื้อบ้าน ด้วย ถ้าไม่ทำได้หรือไม่ คำตอบคือ มีประกันอยู่ 2 ประเภทที่แบงก์พาณิชย์ให้ผู้ขอสินเชื่อบ้านทำ คือ ประกันที่ต้องทำ และประกันที่ควรทำ ประกันภัยบางชนิดสามารถนำมา ลดหย่อนภาษีได้

ประกันที่ต้องทำ ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย

เตรียมตัวให้พร้อม ก่อนทำประกัน โดยทั่วไปแบงก์พาณิชย์จะให้ผู้ขอสินเชื่อบ้านมีการทำประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย เพราะว่าผู้ขอสินเชื่อบ้านต้องนำบ้านที่ซื้อมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน

ความคุ้มครองที่ได้รับ คุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบ้านและทรัพย์สินต่างๆภายในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยจากการถูกชนโดยยานพาหนะหรืออากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ แล้วเรายังสามารถซื้อความคุ้มครองในส่วนภัยพิบัติ(ภัยน้ำท่วม ลมพายุ และแผ่นดินไหว)เพิ่มเติมได้

ทุนประกันที่ควรทำ ควรทำทุนประกันหรือวงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า 70% ของมูลค่าบ้านและทรัพย์สิน เพราะถ้าเกิดความเสียหายเพียงบางส่วนก็ยังได้รับเงินชดเชยเหมือนทำประกันไว้เต็มมูลค่า

ค่าเบี้ยประกันที่ต้องจ่าย อยู่ที่ประมาณ 1,000-3,000 บาทต่อทุนประกัน 1 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับลักษณะบ้านหรือสิ่งปลูกสร้าง ถ้าเป็นบ้านผนังคอนกรีตล้วน ค่าเบี้ยประกันจะต่ำกว่าบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ และค่าเบี้ยประกันมักจ่ายเป็นแบบปีต่อปี แต่เราสามารถซื้อเป็นแบบราย 2 ปีหรือ 3 ปี ซึ่งจะมีส่วนลดค่าเบี้ยประกันให้ด้วย

คำแนะนำ จริงๆแล้ว ไม่ว่าบ้านกำลังผ่อนอยู่หรือไม่ ก็ควรทำประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย เพราะถ้ามีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับบ้าน อย่างน้อยก็มีประกันที่ช่วยชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยค่าเบี้ยประกันที่ต้องจ่ายเพียงหลักพันถือว่าเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับความคุ้มครองที่ได้รับ

 

 

 

 

ประกันที่ควรทำ ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองหนี้สินบ้าน

เวลาที่ขอสินเชื่อบ้าน แบงก์พาณิชย์มักแนะนำให้ผู้ขอสินเชื่อทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองหนี้สินบ้าน ซึ่งผู้ขอสินเชื่อจะทำหรือไม่ก็ได้ และถ้าไม่ทำก็ไม่ได้ส่งผลต่อการอนุมัติสินเชื่อ แต่แนะนำว่าผู้ขอสินเชื่อบ้านควรทำประกันประเภทนี้

ความคุ้มครองที่ได้รับ คุ้มครองผู้ทำประกันกรณีเสียชีวิตและกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร โดยจะได้รับเงินชดเชยเท่ากับทุนประกันหรือความคุ้มครองที่คงเหลืออยู่

ทุนประกันที่ควรทำ ควรทำประกันให้มีระยะเวลาความคุ้มครองและทุนประกันสอดคล้องกับระยะเวลาในการผ่อนชำระและวงเงินสินเชื่อโดยทุนประกันหรือความคุ้มครองจะลดลงเรื่อยๆตามยอดหนี้สินที่ลดลง

ค่าเบี้ยประกันที่ต้องจ่าย ขึ้นอยู่กับเพศ อายุของผู้ขอสินเชื่อ ทุนประกันและระยะเวลาความคุ้มครอง การจ่ายค่าเบี้ยประกันมักจ่ายเพียงครั้งเดียว หรือบางธนาคารให้ผู้ขอสินเชื่อสามารถผ่อนชำระค่าเบี้ยได้โดยให้เป็นวงเงินสินเชื่อ

คำแนะนำ ผู้ที่กำลังผ่อนบ้านควรทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองหนี้สินบ้าน เพราะถ้ามีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับผู้ขอสินเชื่อ ครอบครัวหรือคนที่เรารักจะได้ไม่ต้องแบกรับภาระในการผ่อนชำระหนี้สิน นอกจากนี้ เบี้ยประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองหนี้สินบ้านที่มีความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาท เทคนิค 5ข้อ ลดหย่อนภาษี

สรุปได้ว่า การทำประกันไม่ได้อยู่ที่แบงก์พาณิชย์เป็นผู้กำหนดเท่านั้น แต่อยู่ที่ตัวเราเป็นผู้ตัดสินใจด้วย ถ้าอยากให้บ้านและคนที่เรารักได้รับความคุ้มครอง เมื่อตัดสินใจซื้อบ้าน ก็อย่ามองข้ามการทำประกัน

Info : BAY

ใส่ความเห็น