วิธีเซ็นสำเนาเอกสารให้ปลอดภัย จำง่ายๆ ให้เขียนลงไปแบบนี้…..

วิธีเซ็นสำเนาเอกสารให้ปลอดภัย

วิธีง่ายๆ ที่ช่วยให้คุณเซ็นเอกสารสำเนาได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ที่สำคัญช่วยเพิ่มโอกาสอนุมัติในการสมัครบัตรเครดิตหรือสินเชื่ออีกด้วย

 

จำง่ายๆ “ให้เซ็นชื่อและเขียนข้อความรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ให้เหมือนกัน และครบทุกแผ่น”

วิธีเซ็นเอกสารให้ปลอดภัย
ระบุวัตถุประสงค์ในการใช้เอกสาร เช่น เพื่อใช้สมัครบัตรเครดิตเท่านั้น

 

ระบุวันเดือนปีที่เซ็นเอกสาร

ควรใช้ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงินมากกว่าสีดำ เนื่องจากธนาคารจะแยกเอกสารระหว่างสำเนาตัวจริงกับสำเนาถ่ายเอกสารได้ง่ายกว่า และไม่ควรใช้ดินสอเซ็นชื่อบนเอกสารเด็ดขาด

 

 

ควรเซ็นหรือเขียนข้อความทับตัวหนังสือบนสำเนาเอกสาร เพื่อป้องกันมิจฉาชีพนำเอกสารไปดัดแปลงใช้ประโยชน์ผิดวัตถุประสงค์

ด้านหลังของเอกสาร ควรขีดเส้นยาวทแยงมุมเพื่อป้องกันนำเอกสารสำคัญไปใช้งานต่อ

 

ข้อมูลจาก   silkspan.com

ใส่ความเห็น