ชี้แนะ….คาถาขอขมาเจ้าที่เจ้าทาง ช่วยปกปักรักษาคุ้มครองภัยต่างๆ…สาธุ

 

คาถาขอขมาเจ้าที่เจ้าทาง ช่วยปกปักรักษาคุ้มครองภัยต่างๆ…สาธุ

 

พระพุทธมนต์ บทนี้ มีเนื้อความกล่าวถึงว่า ภิกษุ 500 รูป กราบทูลลาพระพุทธองค์ไปปฏิบัติธรรมในป่าใหญ่ ทำให้รุกขเทวดาที่อยู่ในป่านั้นแปลงกายเป็นผีหลอกหลอนไม่สามารถปฏิบัติธรรมได้ จึงพากันกลับมาสู่สำนักพระศาสดา

แต่พระองค์ตรัสบอกให้กลับไปที่ป่านั้นใหม่ว่า พวกเธอไปโดยไม่เตรียมอาวุธให้พร้อม เดี๋ยวจะให้ธรรมวุธแก่พวกเธอไว้ป้องกันตัว แล้วก็ตรัสกรณียเมตตสูตรให้ฟัง

เมื่อท่านกลับไปที่เดิมพอสวดบทนี้นับแต่เริ่มไปถึงเท่านั้น พลันรุกขเทวดาเจ้าที่กลับมีไมตรีจิตให้การต้อนรับ ช่วยอารักขาแก่ภิกษุเหล่านั้นให้บำเพ็ญเพียรโดยสะดวกจนบรรลุมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกรูป

จากเรื่องข้างต้น ขอฝากข้อปฏิบัติอย่างหนึ่งว่า จะไปให้ลา จะมาให้ไหว้ นี่ก็เป็นมนต์บอกเจ้าที่เจ้าทางของสถานที่ซึ่งเราเข้าไปอาศัย จักทำให้เราได้รับการคุ้มครองต้อนรับอย่างดีเช่นกัน…

พระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมโม เล่าว่า

“ให้สวดบท คาถา
(เมตตัญจะสัพพะโลกัสมิง มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง)
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) แนะให้สวดภาวนาเวลาขับรถทำให้ปลอดภัย”

ถ้าไม่มองแต่ความขลัง ก็เป็นพลังช่วยเตือนว่า เวลาขับรถ ให้ใจเย็นๆ นะโยม

อ้างอิง…พระอธิการ นพดล กันตสีโล วัดหนองรั้ว

ใส่ความเห็น