มีคนสงสัย ! ลงทะเบียนคนจนเฟส 2 ปี 2561 ได้ไหม ถ้ายังไม่เคยมีบัตรคนจน ?

 

ลงทะเบียนคนจน เฟส 2 ถ้ายังไม่มีบัตรคนจน ยังไม่เคยลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยมาก่อน จะไปลงทะเบียนปี 2561 ได้ไหม ?

หลังจากรัฐบาลเปิดตัวโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย เฟส 2 (บัตรคนจน เฟส 2) โดยให้ผู้มีรายได้น้อยมาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อที่รัฐบาลจะได้ให้ความช่วยเหลือต่อไป ทั้งเรื่องการหาอาชีพให้ทำ รวมทั้งเพิ่มวงเงินค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค ฯลฯ

เรื่องนี้ทำให้หลายคนยังสงสัยในรายละเอียดของโครงการว่า ใครบ้างที่สามารถไปลงทะเบียนคนจน เฟส 2 ได้ แล้วถ้าเรายังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพราะไม่ได้ลงทะเบียนเมื่อปี 2560 จะสามารถไปลงทะเบียนรอบนี้ได้หรือไม่ ลองมาทำความเข้าใจให้ชัดเจนกันก่อน..

ลงทะเบียนคนจน

บัตรคนจนเฟส 2 ใครสามารถไปลงทะเบียนได้ ?

สำหรับผู้ที่จะไปลงทะเบียนคนจนเฟส 2 ได้ ต้องเป็นผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนไว้เมื่อปี 2560 และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วเท่านั้น เพราะต้องใช้ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เป็นหลักฐานในการสมัครด้วย เนื่องจากโครงการเฟส 2 เป็นโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ต่อยอดมาจากเฟส 1 ซึ่งรัฐบาลมีแนวทางช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย คือ

– เฟส 1 (ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560) แจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมวงเงิน 200-300 บาท/เดือน เพื่อลดภาระค่าครองชีพ เช่น ค่าซื้อของอุปโภค-บริโภค, ค่าเดินทาง, ค่าก๊าซหุงต้ม

– เฟส 2 (ดำเนินการตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2561) ให้ผู้มีรายได้น้อยที่เคยลงทะเบียนไว้ มาลงทะเบียนฝึกอบรมอาชีพ ฝึกทักษะความรู้ต่าง ๆ เพื่อจะได้พัฒนาคุณภาพชีวิต มีงานทำ และหลุดพ้นจากความยากจน พร้อมกับเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ

โดยสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไปลงทะเบียนได้ที่ธนาคารออมสิน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รวมถึงตามสถานที่อื่น ๆ ตามประกาศในชุมชน เช่น ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเขต เป็นต้น

ถ้ายังไม่มีบัตรคนจน ยังไม่เคยลงทะเบียนคนจน จะไปลงทะเบียนรอบนี้ได้ไหม ?

คำตอบคือไม่สามารถลงทะเบียนได้ เพราะอย่างที่บอกไปว่า โครงการลงทะเบียนคนจนเฟส 2 มีจุดประสงค์ช่วยเหลือผู้ที่เคยลงทะเบียนคนจนปี 2560 ไว้ให้สามารถสร้างอาชีพและมีงานทำ ต่อยอดมาจากมาตรการช่วยเหลือเฟสแรก ดังนั้น หากใครยังไม่เคยไปลงทะเบียนคนจนเมื่อปี 2560 ไว้ หรือเคยไปลงทะเบียนแล้วแต่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ จึงไม่ได้ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ก็จะไม่สามารถไปลงทะเบียนคนจนเฟส 2 ได้

ลงทะเบียนคนจน

แล้วจะเปิดลงทะเบียนคนจนรอบใหม่ เมื่อไร ?

สำหรับคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนปี 2560 แล้วอยากลงทะเบียนคนจนรอบใหม่ ก็ต้องรอไปลงทะเบียนในปี 2562 ซึ่งคาดว่ารัฐบาลจะเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่อีกครั้ง พร้อมกับเงื่อนไขที่จะเพิ่มให้รัดกุมยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันคนจนไม่จริงมาลงทะเบียน (อ่านข่าว เตรียมเพิ่มเกณฑ์บัตรคนจนรอบใหม่ “มีคนเลี้ยงดู” ตัดสิทธิ์รับบัตรทันที)

อย่างไรก็ตาม คนที่อยากลงทะเบียนรอบใหม่คงต้องติดตามข่าวสารให้ดี เพราะขณะนี้ยังไม่มีกำหนดวัน-เวลาของการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ที่ชัดเจน

ขอย้ำอีกครั้งว่า การลงทะเบียนคนจนปี 2561 ไม่ใช่การเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ แต่เป็นโครงการเฟส 2 ต่อยอดจากเดิมที่ให้คนที่เคยลงทะเบียนไว้เมื่อปี 2560 เข้ามาฝึกอาชีพ และจะได้รับวงเงินค่าใช้จ่ายต่อเดือนเพิ่มขึ้น จากเดิม 200-300 บาท เป็น 300 และ 500 บาท โดยมุ่งหวังให้ผู้มีรายได้น้อยประมาณ 4 ล้านคน มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาท/ปี และพ้นจากความยากจนได้สำเร็จ

ทั้งนี้ รัฐบาลจะโอนเงินเพิ่มให้ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 ไปจนถึงเดือนธันวาคม 2561 แต่หากผู้ที่ลงทะเบียนไว้ไม่มาฝึกอบรมตามเงื่อนไข ก็จะถูกระงับการจ่ายเงินเพิ่ม และถูกริบเงินคืนด้วย ดังนั้น หากใครมี “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” อยู่ในมือแล้วอยากเข้าร่วมฝึกอาชีพด้วย ก็ควรสอบถามเงื่อนไขและรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่ที่รับลงทะเบียนให้ชัดเจน หรืออ่านรายละเอียดโครงการลงทะเบียนคนจน เฟส 2 เพิ่มเติม ได้จากที่นี่เลย

ใส่ความเห็น